Vyzkoušet ZDARMA

ZŠ Lobodice

ZŠ Lobodice

Milá paní Sudová,

posílám fotografie z dnešního prvního letošního diktátu. Druháčci psali písmena, slabiky a slova - každý dle svého, čtvrťáci si vybírali mezi vyjmenovanými slovy.
Vlastně se vrátili k přerušené práci a odevzdávali sešity s dorbnými chybami, které jsme si potom probírali. Cením si, že každý pracuje svým tempem a podle své aktuální úrovně. A hlavně každý může být velmi úspěšný. Kdo potřebuje, video si zastaví, někteří naopak píší víc, než se dohodneme.

Ve třídě jsou 3 žáci s 3. stupněm SVP, autista a 2 žáci s kulturním znevýhodněním plus Ukrajinka. Při počtu deseti žáků je to dost. Ale primaúči se nikdo z nich nebojí.

Moc děkuji

Jana Blažková


______________________________________________________________
> Od: "Libuse Sudova" <info@primauca.cz>
> Komu: "Jana Blažková" <zslobodice@centrum.cz>
> Datum: 22.09.2020 09:11