Vyzkoušet ZDARMA

Jak pomoci svému dítěti s učením?

Rodič by neměl suplovat učitele, ale měl by svému dítěti pouze ukazovat cesty, jakými může samo dosahovat svých lepších výsledků, a připravovat ho tak na budoucí samostatný život. Samozřejmě je mnoho dětí, které zpočátku školní docházky domácí přípravu téměř nepotřebují, učení je baví a jde jim tak nějak samo. Ale i pro tyto děti je velmi důležité získání školních pracovních návyků a umění vyhledávat potřebné informace. To ovlivní úspěšnost jejich budoucího vzdělávání. Každé dítě má své individuální potřeby. Některému stačí vysvětlit jednou, některé potřebuje více času a opakování.

Jedním z řešení pro malého školáka je využívání webových stránek www.primauca.cz, které jsou připraveny tak, aby se rodič na doplňkovém domácím vzdělávání svého dítěte doma nemusel podílet, nebo jen minimálně. Učivo je rozděleno do jednotlivých úseků, přesně podle vzdělávacích plánů daného ročníku. Děti často neporozumí čtenému textu a výkladům učiva psanou formou, proto je video forma, na kterou jsou děti zvyklé a přijde jim přirozená, výhodná v tom, že dokonale nahrazuje výklad učitele ve škole. Videa mají takovou délku a jsou vytvořena tak zajímavě, že je dítě schopno soustředit se po celou dobu jejich trvání. Další výhodou je možnost opakovaného přehrávání  a procvičování učiva, dokud není vše jasně pochopeno. V případě, že je dítě dlouhodobě nemocné nebo v zahraničí, nahradí přípravu do školy.

Primaúča řekne co a jak dělat a ještě vaše dítě vyzkouší!

A kdy je vhodná doba, aby se dítě necítilo unavené a přistupovalo k učení pozitivně, ne s pocitem nutné povinnosti? Jaké je vhodné místo pro individuální přípravu na další školní den?

Obecným doporučením je, aby se dítě nevěnovalo domácí přípravě ihned po návratu ze školy, ale až po aktivním odpočinku, kdy se zabývalo jinými činnostmi. Ideální čas je dvě, tři hodiny před spaním. Zvolit správné místo k učení je také velmi důležité. Mělo by být klidné, se svým pracovním stolem, bez pobíhání sourozenců a vnímání rodinného šrumu.

Galerie článku

Jak pomoci svému dítěti s učením?

Další články: