Vyzkoušet ZDARMA

Některé dítě vyžaduje k učení spíše klid

Ne všechny děti jsou schopné soustředit se v pracovním ruchu své třídy plně na chápání učiva, které je mu různými formami výuky předkládáno. Na prvním stupni se většinou využívají výukové hry a práce ve skupinkách. Od frontální výuky se čím dál více ustupuje. Co ale s tím, když vaše dítě patří spíše k introvertům, není si jisté ve zvládnutí zadaných úkolů a neprojevuje se tudíž příliš aktivně? Stěžuje si vám, že jej ruší spolužáci, kteří se vrtí v lavici a rozptylují povídáním, vykřikováním?

V tomto případě budete muset s dítětem, pokud to situace začne vyžadovat, procvičovat a upevňovat učivo v klidu domova. Doma se introvertní dítě cítí v bezpečí, pracuje s mnohem lepšími výsledky. Důležitá je motivace a povzbuzování, pochvala ne jen za úspěchy, ale přednostně za snahu.

Webové stránky www. primauca. cz vám v tomto směru nabízejí pomoc s domácí přípravou a upevňováním učiva českého jazyka pro děti na 1. st. ZŠ. Celým školním rokem dítě provází paní učitelka Libuška, na kterou si zvykne, téměř jako by ji mělo k dispozici každý den ve svém pokojíčku. Veškeré učivo, které probírá v kolektivu třídy, si může procvičit doma pomocí výukových videí a videí s pracovními listy. Spolupráce rodičů je vyžadována pouze na úrovni přípravy ve vyhledání a určení tématu učiva, které dítě chce procvičovat. Po čase i toto dítě zvládne samo. Velkou výhodou je možnost neomezeného přístupu k videím po celý školní rok a opakovaného přehrávání, opakování.

Tyto webové stránky vám ušetří nejen čas vynaložený na případné vyhledání výkladů učiva v učebnicích, ale také po finanční stránce vycházejí výhodněji, než doučování soukromým učitelem.

Galerie článku

Některé dítě vyžaduje k učení spíše klid

Další články: