Vyzkoušet ZDARMA

Kompletní soubor celého 5. ročníku za zvýhodněnou cenu

Cena 699,00 Kč

Přidat do košíku

Kompletní soubor celého 5. ročníku včetně diktátů, výkladových videí a videí s pracovními listy s klíči v elektronické podobě.

Vaše dítě bude mít možnost procvičování českého jazyka na celý školní rok!

Pokud si pořídíte celý komlpetní soubor, ušetříte oproti nákupu po jednotlivých částech! 

Obsah webu je v průběhu školního roku neustále doplňován o další materiály a videa k procvičování učiva.

POSTUP PRÁCE S VIDEEM A PRACOVNÍM LISTEM:

1) Vytiskněte si pracovní list včetně kontrolního klíče, pokud chcete po dítěti práci ještě kontrolovat osobně.

2) Dítěti pusťte video, list má před sebou. Ve videu mu je vysvětleno, co má v každém cvičení udělat.

3) Ve znělce video zastavte a dítě nechte pracovat samostatně podle potřeby, může si dávat přestávky podle svých potřeb.

4) Video opět pusťte a dítě si samostatně kontroluje svou práci s listem se správným řešením. V této části videa si také vysvětlujeme všechna jak a proč.

5) Na závěr své dítě vždy pozitivně motivujte k další práci a pochvalte i za snahu. Případné chyby neřešte hubováním. Časem se Vaše dítě naučí s webem pracovat zcela samostatně a získá větší pocit jistoty ve škole.

Součástí balíčku jsou tyto produkty:

PROCVIČOVÁNÍ - určování všech deseti slovních druhů

problematika slovních druhů, skloňování

SKLADBA - věty a souvětí - větné členy, skladební dvojice

Balíček obsahuje výklady učiva a videa a pracovními listy, ve kterých si dítě učivo dobře procvičí. Zpětná vazba a kontrola opět součástí videí.

Diktáty - shoda přísudku s podmětem

Balíček obsahuje soubor vysvětlení učiva a diktátů, ve kterých si dítě procvičí pravopis shody přísudku s podmětem.

Souhrnné opakování učiva celého ročníku

Souhrnné diktáty a písemné práce k procvičení učiva