Vyzkoušet ZDARMA

Kompletní soubor celého 5. ročníku za zvýhodněnou cenu

Cena 1 000,00 Kč

Přidat do košíku

Kompletní soubor celého 5. ročníku včetně diktátů, výkladových videí a videí s pracovními listy s klíči v elektronické podobě.

Vaše dítě bude mít možnost procvičování českého jazyka na celý školní rok!

Pokud si pořídíte celý komlpetní soubor, ušetříte oproti nákupu po jednotlivých částech! 

Obsah webu je v průběhu školního roku neustále doplňován o další materiály a videa k procvičování učiva.

Součástí balíčku jsou tyto produkty:

SKLADBA - věty a souvětí - větné členy, skladební dvojice

Balíček obsahuje výklady učiva a videa a pracovními listy, ve kterých si dítě učivo dobře procvičí. Zpětná vazba a kontrola opět součástí videí.

Souhrnné opakování učiva celého ročníku

Souhrnné diktáty a písemné práce k procvičení učiva

Diktáty - shoda přísudku s podmětem

Balíček obsahuje soubor vysvětlení učiva a diktátů, ve kterých si dítě procvičí pravopis shody přísudku s podmětem.

PROCVIČOVÁNÍ - určování všech deseti slovních druhů

problematika slovních druhů, skloňování