Vyzkoušet ZDARMA

Souhrnné opakování učiva celého ročníku

Cena 150,00 Kč

Přidat do košíku

Tento balíček obsahuje souhrn diktátů a písemných prací, které můžete využít k závěrečnému opakování na konci školního roku a zjistit tak, co případně dítě potřebuje docvičit.

POSTUP PRÁCE S VIDEEM A PRACOVNÍM LISTEM:

1) Vytiskněte si pracovní list včetně kontrolního klíče, pokud chcete po dítěti práci ještě kontrolovat osobně.

2) Dítěti pusťte video, list má před sebou. Ve videu mu je vysvětleno, co má v každém cvičení udělat.

3) Ve znělce video zastavte a dítě nechte pracovat samostatně podle potřeby, může si dávat přestávky podle svých potřeb.

4) Video opět pusťte a dítě si samostatně kontroluje svou práci s listem se správným řešením. V této části videa si také vysvětlujeme všechna jak a proč.

5) Na závěr své dítě vždy pozitivně motivujte k další práci a pochvalte i za snahu. Případné chyby neřešte hubováním. Časem se Vaše dítě naučí s webem pracovat zcela samostatně a získá větší pocit jistoty ve škole.

VÝUKOVÉ MATERIÁLY V BALÍČKU

DIKTÁTY - SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ UČIVA CELÉHO ROČNÍKU:

DIKTÁT 1

DIKTÁT 2

DIKTÁT 3 - POZOR NA CHYTÁKY

DIKTÁT 4

DIKTÁT 5

DIKTÁT 6

DIKTÁT 7

DIKTÁT 8

DIKTÁT 9

TESTY:

Test č. 1 - Slovní význam, stavba slova

Test č.2 - Slovní druhy, pravopis

Test č.3 - Slovní druhy, pravopis

Test č.4 - Slovní druhy, pravopis

Test č.5 - Větná stavba, slovní druhy a pravopis

Test č.6 - Větná stavba, slovní druhy a pravopis

Test č.7 - Podmět a přísudek, slovní druhy

Další materiály, které by vás mohly zajímat:

Zájmena

120,00 Kč do košíku

Slovesa

50,00 Kč do košíku

SKLADBA - věty a souvětí - větné členy, skladební dvojice

Balíček obsahuje výklady učiva a videa a pracovními listy, ve kterých si dítě učivo dobře procvičí. Zpětná vazba a kontrola opět součástí videí.

250,00 Kč do košíku

Podstatná jména

150,00 Kč do košíku