Vyzkoušet ZDARMA

SKLADBA

Cena 250,00 Kč

Přidat do košíku

Balíček obsahuje výklady učiva a videa a pracovními listy, ve kterých si dítě učivo dobře procvičí. Zpětná vazba a kontrola opět součástí videí.

Obsah:

Věta jednoduchá a souvětí

Základní skladební dvojice

Podmět a přísudek

Shoda přísudku s podmětem

Souvětí

Řeč přímá a nepřímá

VÝUKOVÉ MATERIÁLY V BALÍČKU

PRÁCE S PRACOVNÍMI LISTY:

SOUVĚTÍ A VĚTA JEDNODUCHÁ PL 1

SOUVĚTÍ A VĚTA JEDNODUCHÁ PL 2

NAJDI PODMĚT A PŘÍSUDEK, URČI PÁDY PODST. JMEN PL 3

PODTRHNI PODMĚT A PŘÍSUDEK, DOPLŇ I,Y PL 4

PODTRHNI PODMĚT A PŘÍSUDEK, DOPLŇ I,Y PL 5

PODMĚT A PŘÍSUDEK, SL.DRUHY A ML. KATEGORIE PL 6

POZNEJ DRUHY PODMĚTŮ A DOPLŇ i/y/a do koncovek přísudků PL7

ZÁKLADNÍ A URČOVACÍ SKLADEBNÍ DVOJICE PL 8

ZÁKLADNÍ A URČOVACÍ SKLADEBNÍ DVOJICE PL 9

ZÁKLADNÍ A URČOVACÍ SKLADEBNÍ DVOJICE PL 10

ZÁKLADNÍ A URČOVACÍ SKLADEBNÍ DVOJICE PL 11

SOUVĚTÍ, ZÁKLADNÍ SKLADEBNÍ DVOJICE PL 12

VÝKLAD UČIVA:

1 - SOUVĚTÍ A VĚTA JEDNODUCHÁ

2 - SPOJOVACÍ VÝRAZY V SOUVĚTÍ

3 - POZOR, POZOR, POZOR

4 - SOUVĚTÍ A VĚTA JEDNODUCHÁ - RYCHLÉ OPAKOVÁNÍ

5 - VZORCE SOUVĚTÍ

6 - VĚTNÉ VZORCE - PROCVIČENÍ

7 - CO JE TO PŘÍSUDEK VE VĚTĚ?

8 - CO JE TO PODMĚT VE VĚTĚ?

9 - NEVYJÁDŘENÝ PODMĚT

10 - NĚKOLIKANÁSOBNÝ PODMĚT

11 - PODMĚT VŠEOBECNÝ

12 - ZÁKLADNÍ SKLADEBNÍ DVOJICE

13 - ZÁKLADNÍ A URČOVACÍ SKLADEBNÍ DVOJICE

14 - PODMĚT HOLÝ A ROZVITÝ

15 - PŘÍSUDEK HOLÝ A ROZVITÝ

16 - NĚKOLIKANÁSOBNÝ PODMĚT - HOLÝ A ROZVITÝ

17 - PŘÍSUDEK JMENNÝ SE SPONOU

18 - PŘÍMÁ ŘEČ A POUŽÍVÁNÍ UVOZOVEK

Další materiály, které by vás mohly zajímat:

PROCVIČOVÁNÍ - určování všech deseti slovních druhů

problematika slovních druhů, skloňování

100,00 Kč do košíku

Diktáty - shoda přísudku s podmětem

Balíček obsahuje soubor vysvětlení učiva a diktátů, ve kterých si dítě procvičí pravopis shody přísudku s podmětem.

200,00 Kč do košíku

Slovesa

50,00 Kč do košíku