Vyzkoušet ZDARMA

SKLADBA

Cena 250,00 Kč

Přidat do košíku

Balíček obsahuje výklady učiva a videa a pracovními listy, ve kterých si dítě učivo dobře procvičí. Zpětná vazba a kontrola opět součástí videí.

Obsah:

Věta jednoduchá a souvětí

Základní skladební dvojice

Podmět a přísudek

Shoda přísudku s podmětem

Souvětí

Řeč přímá a nepřímá

VÝUKOVÉ MATERIÁLY V BALÍČKU

VÝKLAD UČIVA:

SOUVĚTÍ A VĚTA JEDNODUCHÁ

SPOJOVACÍ VÝRAZY V SOUVĚTÍ

POZOR, POZOR, POZOR

SOUVĚTÍ A VĚTA JEDNODUCHÁ - RYCHLÉ OPAKOVÁNÍ

VZORCE SOUVĚTÍ

VĚTNÉ VZORCE - PROCVIČENÍ

CO JE TO PŘÍSUDEK VE VĚTĚ?

CO JE TO PODMĚT VE VĚTĚ?

NEVYJÁDŘENÝ PODMĚT

NĚKOLIKANÁSOBNÝ PODMĚT

PODMĚT VŠEOBECNÝ

ZÁKLADNÍ SKLADEBNÍ DVOJICE

ZÁKLADNÍ A URČOVACÍ SKLADEBNÍ DVOJICE

PODMĚT HOLÝ A ROZVITÝ

PŘÍSUDEK HOLÝ A ROZVITÝ

NĚKOLIKANÁSOBNÝ PODMĚT - HOLÝ A ROZVITÝ

PŘÍSUDEK JMENNÝ SE SPONOU

PŘÍMÁ ŘEČ A POUŽÍVÁNÍ UVOZOVEK

PRÁCE S PRACOVNÍMI LISTY:

SOUVĚTÍ A VĚTA JEDNODUCHÁ PL 1

SOUVĚTÍ A VĚTA JEDNODUCHÁ PL 2

NAJDI PODMĚT A PŘÍSUDEK, URČI PÁDY PODST. JMEN PL 3

PODTRHNI PODMĚT A PŘÍSUDEK, DOPLŇ I,Y PL 4

PODTRHNI PODMĚT A PŘÍSUDEK, DOPLŇ I,Y PL 5

PODMĚT A PŘÍSUDEK, SL.DRUHY A ML. KATEGORIE PL 6

POZNEJ DRUHY PODMĚTŮ A DOPLŇ i/y/a do koncovek přísudků PL7

ZÁKLADNÍ A URČOVACÍ SKLADEBNÍ DVOJICE PL 8

ZÁKLADNÍ A URČOVACÍ SKLADEBNÍ DVOJICE PL 9

ZÁKLADNÍ A URČOVACÍ SKLADEBNÍ DVOJICE PL 10

ZÁKLADNÍ A URČOVACÍ SKLADEBNÍ DVOJICE PL 11

SOUVĚTÍ, ZÁKLADNÍ SKLADEBNÍ DVOJICE PL 12

Další materiály, které by vás mohly zajímat:

Souhrnné opakování učiva celého ročníku

Souhrnné diktáty a písemné práce k procvičení učiva

100,00 Kč do košíku

PROCVIČOVÁNÍ - určování všech deseti slovních druhů

problematika slovních druhů, skloňování

100,00 Kč do košíku

Slovesa

50,00 Kč do košíku

Kompletní soubor celého 5. ročníku za zvýhodněnou cenu

Kompletní učivo pro čtvrťáky na celý školní rok.

1 000,00 Kč do košíku