Vyzkoušet ZDARMA

2. třída: Vysvětlení učiva

Výkladová videa teorie - mluvnice celého 2. ročníku

Soubor obsahuje 27 výkladových videí teorie a mluvnice + vysvětlování pravopisu. Videa jsou vytvořena pomocí pěkných animací a názorn..

100,00 Kč do košíku

Soubor obsahuje 27 výkladových videí teorie a mluvnice + vysvětlování pravopisu. Videa jsou vytvořena pomocí pěkných animací a názorných pomůcek k lepšímu pochopení a zapamatování učiva. Na tento soubor navazuje složka Procvičování učiva s pracovními listy, ve které si pak dítě vysvětlené učivo procvičí. Pracovní listy jsou ke stažení a tisku, nebo k zakoupení ve formě sešitu formátu A4.

1) tiskací abeceda- opakování písmen
2) nácvik abecedy
3) druhy vět
4) slova souznačná a protikladná
5) slova nadřazená a podřazená
6) slova mnohoznačná
7) slova citově zabarvená
8) dělení slov na konci řádku
9) hláska a písmeno, samohlásky
10) samohlásky, dvojhlásky au, ou, eu
11) psaní u, ú, ů
12) souhlásky obecně
13) souhlásky tvrdé
14) souhlásky měkké
15) slabikotvorné L, R, M
16) tvary slov – slova příbuzná
17) kořen slova
18) psaní souhlásek uvnitř a na konci slova (spodoba)
19) slovní druhy, nácvik řady
20) podstatná jména
21) slovesa
22) předložky
23) spojky
24) slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
25) psaní velkých písmen, vlastní a místní jména
26) souvětí a věta jednoduchá
27) jak řadit slova podle abecedy
 

Máte dotaz k produktům?

Napište nám