Vyzkoušet ZDARMA

2. třída

Výukové materiály:

POHÁDKY Z NAŠÍ ZAHRÁDKY - soubor pracovních listů a her

Pracovní listy a hry ke knize POHÁDKY Z NAŠÍ ZAHRÁDKY

199,00 Kč do košíku

Všechny diktáty k procvičování pravopisu za zvýhodněnou cenu

Kompletní soubor k nácviku pravopisu - 73 diktátů.

499,00 Kč do košíku

Opakování psaní z 1. ročníku

Soubor obsahuje 41 diktátů, ucelený systém opakování všech písmen naší abecedy s postupným procvičováním nejprve písmen, následně sla..

250,00 Kč do košíku

Psaní znělých a neznělých souhlásek

Soubor obsahuje 37 diktátů k procvičování správného psaní znělých a neznělých souhlásek uvnitř a na konci slov.

200,00 Kč do košíku

Psaní y, ý, i, í po tvrdých a měkkých souhláskách

Soubor obsahuje 16 diktátů, ucelený systém procvičování psaní i/y po měkkých a tvrdých souhláskách s okamžitou zpětnou vazbou. Dítě p..

100,00 Kč do košíku

Psaní u, ú, ů

Soubor obsahuje 8 diktátů k procvičování psaní u, ú, ů na začátku, uprostřed a na konci slova.

50,00 Kč do košíku

Skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě

Soubor obsahuje 6 diktátů k procvičování psaní skupin dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě.

50,00 Kč do košíku

Psaní velkých písmen

Soubor obsahuje 8 diktátů k procvičování psaní velkých písmen u jmen obecných, vlastních a místních.

50,00 Kč do košíku

Výkladová videa teorie - mluvnice celého 2. ročníku

Soubor obsahuje 27 výkladových videí teorie a mluvnice + vysvětlování pravopisu. Videa jsou vytvořena pomocí pěkných animací a názorn..

100,00 Kč do košíku

Další produkty:

1 2 3 Další

Soubor pro 2. třídu obsahuje veškeré učivo českého jazyka podle osnov základních škol. 

Učení s primaúčou je rozděleno do tří kategorií.

 1) Dítě má možnost poslechnout si vysvětlení všeho, co se ve škole učí. Tato kategorie obsahuje videa ve kterých je učivo vysvětlováno.

 2) Dítě procvičuje pravopis pomocí diktátů s okamžitou sebekontrolou. Diktáty primaúči jsou totiž jiné, než ty klasické. Po napsání slova (věty) je dítěti ve videu okamžitě předložena tabulka se správně napsaným výrazem a učitelka jednotlivé pravopisné jevy vysvětluje. Dítě si tak okamžitě opravuje své případné chyby a pravopis si tak lépe fixuje do paměti.

 3) Dítě si procvičuje učivo pomocí pracovních listů, ke kterým jsou natočena videa, kde učitelka dítěti nejprve učivo oživí a vysvětlí mu, co má za úkol s vybraným listem dělat. Po vypracování sama s dítětem pomocí videa list projde a dítě si společně s učitelkou svou práci zkontroluje.

 Rodič má opět k dispozicí kontrolní klíč, protože při učení svého dítěte nemusí být!

 Veškerá videa jsou ověřena na třídě žáků ZŠ a vycházejí z letité pedagogické praxe.

V případě, že by Vaše škola měla zájem o licence pro více tříd, připravíme individuální cenovou nabídku, která je cenově mnohem výhodnější.

Napište nám!

info@primauca.cz

Obsah učiva 2. ročníku na webu:

202 výukových videí + 59 pracovních listů + 59 klíčů v elektronické podobě.

Pracovní listy v tištěném barevném provedení ve formátu A4 možné objednat k zaslání poštou jako doplňkový prodej zde na webu. Nelze objednat samostatně bez videí.

Celoroční motivační desková hra formát A3.

 

1) opakování tiskací abecedy 

2) nácvik abecedy a řazení slov podle abecedy

3) druhy vět

4) slova souznačná a protikladná

5) slova nadřazená a podřazená

6) slova mnohoznačná

7) slova citově zabarvená

8) dělení slov na konci řádku

9) hláska a písmeno, samohlásky

10) samohlásky, dvojhlásky au, ou, eu

11) psaní u, ú, ů

12) souhlásky obecně

13) souhlásky tvrdé

14) souhlásky měkké

15) slabikotvorné L, R, M

16) tvary slov – slova příbuzná

17) kořen slova

18) psaní souhlásek uvnitř a na konci slova (spodoba)

19) slovní druhy, nácvik řady

20) podstatná jména

21) slovesa

22) předložky

23) spojky

24) slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě

25) psaní velkých písmen, vlastní a místní jména

26) souvětí a věta jednoduchá

27) pravopis psaní i,í/y,ý po měkkých a tvrdých souhláskách

Po zaplacení vám bude zakoupený obsah zpřístupněný po dobu 12 měsíců.

Máte dotaz k produktům?

Napište nám