Vyzkoušet ZDARMA

Kompletní soubor všech diktátů za zvýhodněnou cenu

Cena 499,00 Kč

Přidat do košíku

Kompletní soubor k nácviku pravopisu učiva 2. třídy - 73 diktátů.

Balíček obsahuje speciální diktáty s okamžitou kontrolou a vysvětlením.

Vysvětlením!!!  - v tom je rozdíl od výukových aplikací běžně k nahledání na internetu. 

Dítě nic nečte a nesnaží se pochopit čtený text. Dítě vnímá mluvené slovo učitelky, která před ním sedí a vysvětluje.

Součástí balíčku jsou tyto produkty:

Psaní y, ý, i, í po tvrdých a měkkých souhláskách

Soubor obsahuje 16 diktátů, ucelený systém procvičování psaní i/y po měkkých a tvrdých souhláskách s okamžitou zpětnou vazbou. Dítě píše podle diktátu, kontroluje a fixuje správnost....

Psaní u, ú, ů

Soubor obsahuje 8 diktátů k procvičování psaní u, ú, ů na začátku, uprostřed a na konci slova.

Psaní znělých a neznělých souhlásek

Soubor obsahuje 37 diktátů k procvičování správného psaní znělých a neznělých souhlásek uvnitř a na konci slov.

Psaní velkých písmen

Soubor obsahuje 8 diktátů k procvičování psaní velkých písmen u jmen obecných, vlastních a místních.

Skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě

Soubor obsahuje 6 diktátů k procvičování psaní skupin dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě.

Další materiály, které by vás mohly zajímat:

Opakování psaní z 1. ročníku

Soubor obsahuje 41 diktátů, ucelený systém opakování všech písmen naší abecedy s postupným procvičováním nejprve písmen, následně slabik, slov a vět. Dítě má pomocí videa okamžitou zpětnou vazbu pomocí karet s napsanými písmeny, textem. Procvičování je komentováno vysvětlováním a upozorňováním na problémové jevy. Cílem není nachytat dítě na chybě, ale pomoci mu zafixovat si správnost psaného projevu.

250,00 Kč do košíku

Výkladová videa teorie - mluvnice celého 2. ročníku

Soubor obsahuje 27 výkladových videí teorie a mluvnice + vysvětlování pravopisu. Videa jsou vytvořena pomocí pěkných animací a názorných pomůcek k lepšímu pochopení a zapamatování učiva.

100,00 Kč do košíku