Vyzkoušet ZDARMA

Psaní y, ý, i, í po tvrdých a měkkých souhláskách

Cena 150,00 Kč

Přidat do košíku

Soubor obsahuje 16 diktátů, ucelený systém procvičování psaní i/y po měkkých a tvrdých souhláskách s okamžitou zpětnou vazbou. Dítě píše podle diktátu, kontroluje a fixuje správnost. Procvičování je komentováno vysvětlováním a upozorňováním na problémové jevy.

Ověřeno ve třídě žáků 2. ročníku s výbornými výsledky.

1) Psaní y/i po souhláskách tvrdých: Diktát slov – 2   Diktát vět – 2

2) Psaní y/i po souhláskách měkkých: Diktát slov – 3   Diktát vět – 2

3) Psaní y/i po souhláskách tvrdých i měkkých: Diktát slov – 3   Diktát vět – 4

Doporučení: Diktáty pište přesně v pořadí, jak je uvedeno. Po napsání celého souboru pište znovu, střídavě. Volte opakování podle úspěšnosti zvládnutí pravopisu.

VÝUKOVÉ MATERIÁLY V BALÍČKU

Měkké souhlásky:

1-slova-i

2-slova-i

3-slova-i

4-věty-i

5-věty-i

Tvrdé souhlásky:

1 - slova-y

2-slova-y

3-věty-y

4-věty-y

Měkké a tvrdé souhlásky - souhrnné procvičení:

1-slova-y,i

2-slova-y,i

3-slova-y,i

4-věty-y,i

5-věty-y,i

6-věty-y,i

7-věty-y,i

Další materiály, které by vás mohly zajímat:

Psaní znělých a neznělých souhlásek

Soubor obsahuje 37 diktátů k procvičování správného psaní znělých a neznělých souhlásek uvnitř a na konci slov.

300,00 Kč do košíku

Skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě

Soubor obsahuje 6 diktátů k procvičování psaní skupin dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě.

60,00 Kč do košíku

Psaní velkých písmen

Soubor obsahuje 8 diktátů k procvičování psaní velkých písmen u jmen obecných, vlastních a místních.

80,00 Kč do košíku

Výkladová videa teorie - mluvnice celého 2. ročníku

Soubor obsahuje 27 výkladových videí teorie a mluvnice + vysvětlování pravopisu. Videa jsou vytvořena pomocí pěkných animací a názorných pomůcek k lepšímu pochopení a zapamatování učiva.

250,00 Kč do košíku