Vyzkoušet ZDARMA

Procvičování učiva s pracovními listy

Cena 400,00 Kč

Přidat do košíku

POSTUP PRÁCE S VIDEEM A PRACOVNÍM LISTEM:

1) Vytiskněte si pracovní list včetně kontrolního klíče, pokud chcete po dítěti práci ještě kontrolovat osobně.

2) Dítěti pusťte video, list má před sebou. Ve videu mu je vysvětleno, co má v každém cvičení udělat.

3) Ve znělce video zastavte a dítě nechte pracovat samostatně podle potřeby, může si dávat přestávky podle svých potřeb.

4) Video opět pusťte a dítě si samostatně kontroluje svou práci s listem se správným řešením. V této části videa si také vysvětlujeme všechna jak a proč.

5) Na závěr své dítě vždy pozitivně motivujte k další práci a pochvalte i za snahu. Případné chyby neřešte hubováním. Časem se Vaše dítě naučí s webem pracovat zcela samostatně a získá větší pocit jistoty ve škole.

OBSAH

Videa s pracovními listy jsou sestavena k AKTIVNÍMU procvičování učiva dítětem.

 

Výukový okruh

Konkrétní pracovní list

Číslo stránky

Druhy vět ( k v. č. 3)

Pohádka o kočce a myšce – seřaď věty v příběhu

1

 

Doplň správná znaménka podle druhů vět

2

Slova souznačná a protikladná ( k v. č. 4)

Zakroužkuj slova souznačná

3

 

Najdi slova opačného významu

4

Slova nadřazená a podřazená ( k v. č. 5)

Podtrhej slova podřazená ke slovům z obrázku

5

 

Vystříhej a nalep slova nadřazená

6

Slova mnohoznačná ( k v. č. 6)

Přiřaď ke slovu mnohoznačnému jeho významy

7

Slova citově zabarvená ( k v. č. 7)

Roztřiď a zapiš slova do rámečků

8

 

Nahraď slovo hanlivé

9

Dvojhlásky, samohlásky, souhlásky ( k v. č. 10)

Vytváření pohádkové krajinky s postavičkami hlásek

10,11,12,

13,14,15

 

Vystříhej a roztřiď hlásky do tabulky

16

Psaní u, ú, ů ( k v. č. 11)

Zajíček Ušáček má kamaráda)

17

Souhlásky tvrdé ( k v. č. 13)

Slož rozstříhaná slova

18

Souhlásky měkké ( k v. č. 14)

Anička a David

19

Slabikotvorné L, R, M ( k v. č. 15)

Vybarvi hvězdičky se slabikotvorným L, R, M

20

Tvary slov ( k v. č. 16)

Vybarvi slova v jiném tvaru

21

Kořen slova ( k v. č. 17)

Sport, kost, let

22

Zněléa neznělé hlásky – spodoba ( k v. č. 18)

B x P

23, 24

 

D x T

25, 26

 

Ď x Ť

27, 28

 

H x CH

29, 30

 

V x F

31, 32

 

Z x S

33, 34

 

Ž x Š

35, 36

Podstatná jména ( k v. č. 20)

Statečný Kal - 1

37

 

Statečný Kal - 2

38

 

Statečný Kal - 3

39

 

Statečný Kal - 4

40

 

Podtrhni podstatná jména ve větách - 5

41

 

Kluci běží do školy - 6

42

 

Podtrhni podstatná jména ve větách - 6

43

Slovesa ( k v. č. 21)

Statečný Kal - 1

44

 

Statečný Kal - 2

45

 

Statečný Kal - 3

46

 

Statečný Kal - 4

47

 

Kluci běží do školy - 7

48

 

Podtrhni slovesa ve větách - 6

49

Předložky ( k v. č. 22)

Pomůcka stůl

50

 

Myš a křeček

51

 

Nakupování s maminkou

52

Spojky ( k v. č. 23)

Spoj věty a slova spojkami

53

 

Babička a dědeček

54

Skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě ( k v. č. 24)

Jaké mládě má…?

55

 

Zakroužkuj správně napsané slovo

56

Psaní velkých písmen, vlastní a místní jména ( k v. č. 25)

Podtrhni slova, ve kterých napíšeš velké písmeno - 1

57

 

Podtrhni slova, ve kterých napíšeš velké písmeno - 2

58

Souvětí a věta jednoduchá ( k v. č. 26)

Vystříhej a roztřiď - 1

59

 

Vystříhej a roztřiď - 2

60

 

Napiš z kolika vět se skládá větný celek

61

Slovní druhy – podst. jm., slovesa, předložky, spojky

Poznáváme slovní druhy - 1

62

 

Poznáváme slovní druhy - 2

63

 

Poznáváme slovní druhy - 3

64

 

Poznáváme slovní druhy - 4

65

 

Poznáváme slovní druhy - 5

66

 

Poznáváme slovní druhy - 6

67

 

Poznáváme slovní druhy - 7

68

 

Poznáváme slovní druhy - 8

69

 

Poznáváme slovní druhy - 9

70

 

VÝUKOVÉ MATERIÁLY V BALÍČKU

Videa jsou seřazena podle čísel stránek pracovních listů:

str.1 - Pohádka o kočce a myšce – seřaď věty v příběhu

str.2 - Doplň správná znaménka podle druhů vět

str.3 - Zakroužkuj slova souznačná

str.4 - Najdi slova opačného významu

str.5 - Zakroužkuj slova podřazená

str.6 - Vystříhej a nalep slova nadřazená

str.7 - Přiřaď ke slovu mnohoznačnému jeho významy

str.8 - Roztřiď a zapiš slova do rámečků

str.9 - Nahraď slovo hanlivé

str.10-15 - Vytváření pohádkové krajinky s postavičkami hlásek

str.16 - Vystříhej a roztřiď hlásky do tabulky

str.17 - Zajíček Ušáček má kamaráda

str.18 - Slož rozstříhaná slova

str.19 - Anička a David

str.20 - Vybarvi hvězdičky se slabikotvorným L, R, M

str.21 - Vybarvi slova v jiném tvaru

str.22 - Sport, kost, let

str.23,24 - B x P

str.25,26 - D x T

str.27,28 - Ď x Ť

str.29,30 - H x CH

31,32 - V x F

str.33,34 - Z x S

str.35,36 - Ž x Š

str.37 - Statečný Kal - 1

str.38 - Statečný Kal - 2

str.39 - Statečný Kal - 3

str.40 - Statečný Kal - 4

str.41 - Podtrhni podstatná jména ve větách - 5

str.42 - Kluci běží do školy - 6

str.43 - Podtrhni podstatná jména ve větách - 6

str.44 - SLOVESA - Statečný Kal - 1

str.45 - SLOVESA - Statečný Kal - 2

str.46 - SLOVESA - Statečný Kal - 3

str.47 - SLOVESA - Statečný Kal - 4

str.48 - Kluci běží do školy - SLOVESA - 7

str.49 - Podtrhni slovesa ve větách - 6

str.50 - VÝUKOVÁ POMŮCKA- PŘEDLOŽKY - STŮL

str.51 - Myš a křeček - PŘEDLOŽKY

str.52 - Nakupování s maminkou - PŘEDLOŽKY

str.53 - Spoj věty a slova spojkami

str.54 - Babička a dědeček - SPOJKY

str.55 - Jaké mládě má…? ( DĚ, TĚ, NĚ, BĚ...)

str.56 - Zakroužkuj správně napsané slovo ( DĚ, TĚ, NĚ, BĚ, PĚ...)

str.57 - Podtrhni slova, ve kterých napíšeš velké písmeno - 1

str.58 - Podtrhni slova, ve kterých napíšeš velké písmeno - 2

str.59 - Vystříhej a roztřiď - 1 ( SOUVĚTÍ A VĚTA JEDNODUCHÁ)

str.60 - Vystříhej a roztřiď - 2 ( SOUVĚTÍ A VĚTA JEDNODUCHÁ)

str.61 - Napiš z kolika vět se skládá větný celek

str.62 - Poznáváme slovní druhy - 1

str.63 - Poznáváme slovní druhy - 2

str.64 - Poznáváme slovní druhy - 3

str.65 - Poznáváme slovní druhy - 4

str.66 - Poznáváme slovní druhy - 5

str.67 - Poznáváme slovní druhy - 6

str.68 - Poznáváme slovní druhy - 7

str.69 - Poznáváme slovní druhy - 8

str.70 - Poznáváme slovní druhy - 9

Další materiály, které by vás mohly zajímat:

Výkladová videa teorie - mluvnice celého 2. ročníku

Soubor obsahuje 27 výkladových videí teorie a mluvnice + vysvětlování pravopisu. Videa jsou vytvořena pomocí pěkných animací a názorných pomůcek k lepšímu pochopení a zapamatování učiva.

100,00 Kč do košíku

Opakování psaní z 1. ročníku

Soubor obsahuje 41 diktátů, ucelený systém opakování všech písmen naší abecedy s postupným procvičováním nejprve písmen, následně slabik, slov a vět. Dítě má pomocí videa okamžitou zpětnou vazbu pomocí karet s napsanými písmeny, textem. Procvičování je komentováno vysvětlováním a upozorňováním na problémové jevy. Cílem není nachytat dítě na chybě, ale pomoci mu zafixovat si správnost psaného projevu.

250,00 Kč do košíku