Vyzkoušet ZDARMA

Psaní velkých písmen

Cena 50,00 Kč

Přidat do košíku

Soubor obsahuje 8 diktátů k procvičování psaní velkých písmen u jmen obecných, vlastních a místních.

  • Jména vlastní : Diktát slov - 2
  • Jména místní : Diktát slov - 2
  • Souhrnné procvičování : Diktát vět - 4

Doporučení: Diktáty pište přesně v pořadí, jak je uvedeno. Po napsání celého souboru pište znovu, střídavě. Volte opakování podle úspěšnosti zvládnutí pravopisu.

 

VÝUKOVÉ MATERIÁLY V BALÍČKU

PSANÍ VELKÝCH PÍSMEN:

1

2

3

4

5

6

7

8

Další materiály, které by vás mohly zajímat:

Opakování psaní z 1. ročníku

Soubor obsahuje 41 diktátů, ucelený systém opakování všech písmen naší abecedy s postupným procvičováním nejprve písmen, následně slabik, slov a vět. Dítě má pomocí videa okamžitou zpětnou vazbu pomocí karet s napsanými písmeny, textem. Procvičování je komentováno vysvětlováním a upozorňováním na problémové jevy. Cílem není nachytat dítě na chybě, ale pomoci mu zafixovat si správnost psaného projevu.

250,00 Kč do košíku

Psaní y, ý, i, í po tvrdých a měkkých souhláskách

Soubor obsahuje 16 diktátů, ucelený systém procvičování psaní i/y po měkkých a tvrdých souhláskách s okamžitou zpětnou vazbou. Dítě píše podle diktátu, kontroluje a fixuje správnost....

100,00 Kč do košíku

Skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě

Soubor obsahuje 6 diktátů k procvičování psaní skupin dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě.

50,00 Kč do košíku