Vyzkoušet ZDARMA

3. třída

Výukové materiály:

VYSVĚTLENÍ SLOVNÍCH DRUHŮ (1)

100,00 Kč do košíku

VIDEA S PRACOVNÍMI LISTY (2)

250,00 Kč do košíku

PODSTATNÁ JMÉNA (3)

50,00 Kč do košíku

SLOVESA (4)

50,00 Kč do košíku

DIKTÁTY (2)

350,00 Kč do košíku

VIDEA S PRACOVNÍMI LISTY (3)

350,00 Kč do košíku

SLOVO, VĚTA, SOUVĚTÍ

100,00 Kč do košíku

Další produkty:

1 2 Další

Soubor pro 3. třídu obsahuje veškeré učivo českého jazyka podle osnov základních škol. 

Učení s primaúčou vychází ze 3 postupů.

1) Dítě má možnost poslechnout si vysvětlení všeho, co se ve škole učí formou výukových videí. Videa jsou doplňována o hezké animace a názorné ukázky.

2) Dítě procvičuje pravopis pomocí diktátů se svou okamžitou sebekontrolou.

Jak to funguje?

Primaúča pomalým tempem diktuje slova, slovní spojení nebo celé věty. Po napsání slova (věty) dítěti okamžitě ukáže tabulku se správně napsaným výrazem a jednotlivé pravopisné jevy vysvětlí. Kontrola tedy neprobíhá až po napsání celého diktátu, ale ihned po napsání výrazu ve fázi, kdy dítě o pravopisu přemýšlí a fixuje si to, co právě píše. Okamžitě si tak opravuje své případné chyby a pravopis si tak lépe zapamatuje.

3) Procvičování učiva s pracovními listy, ke kterým jsou natočena videa, kde učitelka dítěti nejprve učivo oživí a vysvětlí mu, co má za úkol s vybraným listem dělat. Po vypracování sama s dítětem pomocí videa list projde a dítě si společně s učitelkou svou práci zkontroluje.

Rodič má opět k dispozicí kontrolní klíč, protože při učení svého dítěte nemusí být!

Veškerá videa jsou ověřena na třídě žáků ZŠ a vycházejí z letité pedagogické praxe.

V případě, že by Vaše škola měla zájem o licence pro více tříd, připravíme individuální cenovou nabídku, která je cenově mnohem výhodnější.

Napište nám!

info@primauca.cz

Přehled obsahu učiva na webových stránkách pro žáky 3. třídy

201 výukových videí + 52 pracovních listů + 52 kontrolních klíčů pro rodiče v elektronické podobě.

Pracovní listy v tištěném barevném provedení ve formátu A4 možné objednat k zaslání poštou jako doplňkový prodej zde na webu. Nelze objednat samostatně bez videí.

Soubor „Vyjmenovaná slova“

Nácvik řad a vysvětlení vyjmenovaných slov a slov k nim příbuzných, včetně výjimek:

 Videa jsou sestavena tak, že dítě se učí jednotlivá vyjmenovaná slova po malých skupinkách, ne celou řadu najednou. Soubor obsahuje také videa s nácvikem řad vyjmenovaných slov.

 Celkem 34 videí

 

Diktáty:

Celkem 85 diktátů s názornou ukázkou psaného písma na kartě a okamžitou sebekontrolou.

Dítě procvičuje nejprve psaní slov a slovních spojení, následně vět se zařazením slov vyjmenovaných a příbuzných.

 

Videa s pracovními listy k procvičení vyjmenovaných slov:

Celkem 24 videí s pracovními listy a klíči pro rodiče.

Ve videu je s žákem nejprve zopakováno učivo, které je tématem pracovního listu. Následně je mu vysvětleno, co má s listem dělat a po vypracování následuje sebekontrola pomocí videa.

 

Soubor „Nauka o slově, věta a souvětí.“

Celkem 8 videí s vysvětlením učiva

Věta jednoduchá

Souvětí

Slovní význam

Slova souznačná

Opozita- slova opačného významu

Slova příbuzná

Dělení hlásek, slabika, slovo

Slovní přízvuk

 

Soubor „Slovní druhy“

Vysvětlení slovních_druhů

Celkem 12 videí s vysvětlením učiva

Videa s pracovními listy k procvičování rozeznávání slovních druhů

Celkem 27 videí s pracovními listy a klíči pro rodiče.

Ve videu je s žákem nejprve zopakováno učivo, které je tématem pracovního listu. Následně je mu vysvětleno, co má s listem dělat a po vypracování následuje sebekontrola pomocí videa.

Mluvnické kategorie podstatných jmen

Celkem 5 videí s vysvětlením učiva:

Číslo

Pád

Rod

Životnost

Souhrnné opakování

Mluvnické kategorie sloves

Celkem 6 videí s vysvětlením učiva:

Čas

Číslo

Osoba

Infinitiv

Zvratné sloveso

Po zaplacení vám bude zakoupený obsah zpřístupněný po dobu 12 měsíců.

 

Máte dotaz k produktům?

Napište nám