Vyzkoušet ZDARMA

Vysvětlení všech deseti slovních druhů

Cena 100,00 Kč

Přidat do košíku

Celkem 12 videí s vysvětlením učiva o slovních druzích. Videa jsou doplňena pěknými animacemi a obrázky k lepšímu pochopení učiva. 

Následně může Vaše dítě učivo procvičit v pracovních listech, které jsou doprovázeny vždy návodným videem.

VÝUKOVÉ MATERIÁLY V BALÍČKU

1- slovní druhy ohebné a neohebné

2- podstatná jména

3- podstatná jména obecná a vlastní

4- přídavná jména

5- zájmena

6- číslovky

7- slovesa

8- příslovce

9- předložky

10- spojky

11-částice

12- citoslovce

Další materiály, které by vás mohly zajímat: