Vyzkoušet ZDARMA

Videa s pracovními listy

Cena 350,00 Kč

Přidat do košíku

Soubor obsahuje 27 videí, 27 pracovních listů a 27 klíčů ke cvičením v elektronické podobě ke stažení a tisku . V tomto balíčku díte procvičuje své znalosti o slovních druzích.

Jak to funguje?

Učivo je s dítětem nejprve zopakováno, následuje vysvětlení a zadání pokynů k samostatnému vypracování listu. Dítě podle pokynu video zastaví a s listem pracuje. Poté si video opět spustí a společně s primaúčou  kontroluje svou práci. Veškeré úkony jsou opět vysvětlovány a dítě si tak učivo opravdu zafixuje.

Pracovní listy v tištěné podobě si můžete objednat v doplňkovém prodeji zde na webu pouze při objednání kompletního učiva 3. ročníku, neboť sešit je tištěný jako komplet, včetně pracovních listů k procvičení vyjmenovaných slov. 

Ověřeno přímo ve výuce u žáků 3. třídy na ZŠ a vychází z letité pedagogické praxe.

VÝUKOVÉ MATERIÁLY V BALÍČKU

videa (Slovní druhy - VIDEA S PRACOVNÍMI LISTY):

PL25 - Vyhledej podstatná jména v textu.

PL26 - Vyhledej podstatná jména v textu.

PL27 - Urči pád označených podstatných jmen.

PL28 - Urči číslo podstatných jmen.

PL29 - Urči rod podstatných jmen. Vybarvi správný rámeček.

PL30 - Urči rod, číslo a pád u podstatných jmen ve větách.

PL31 - Urči osobu, číslo a čas u sloves ve větách.

PL32 - Najdi ve větách slovesa v infinitivu a podtrhni je.

PL33 - Najdi ve větách zvratná slovesa podtrhni je.

PL34 - Napiš do rámečků slova opačného významu.( PROCVIČ PŘÍDAVNÁ JMÉNA)

PL35 - V textu podtrhej všechna přídavná jména a poznej postavu, která je textem vylíčena.

PL36,37 - VÝUKOVÁ POMŮCKA - DRUHY ZÁJMEN

PL38 - Vybarvi všechna zájmena a ukaž beruškám cestu ke květu.

PL39 - Pokus se najít všechna zájmena, podtrhni je v textu a opiš do mráčku.

PL40 - VÝUKOVÁ POMŮCKA - ČÍSLOVKY

PL41 - Vyhledej a podtrhni v textu číslovky

PL42,43 - VÝUKOVÁ POMŮCKA - PŘÍSLOVCE + PL - Přiřaď odpovědi k otázkám

PL44 - PODAŘÍ SE TI NAJÍT PŘÍSLOVCE VE VĚTÁCH ?

PL45,46 - VÝUKOVÁ POMŮCKA - PŘEDLOŽKY + PL - Doplň do textu správné předložky z nabídky.

PL47,48 - VÝUKOVÁ POMŮCKA - SPOJKY + PL - Vybarvi pouze spojky v srdíčkách.

PL49 - Podtrhej spojky ve větách. Dej pozor, nemusí stát pouze mezi větami, ale i na začátku.

PL50,51 - VÝUKOVÁ POMŮCKA - ČÁSTICE + PL - PODTRHNI V TEXTU

PL52 - VÝUKOVÁ POMŮCKA - CITOSLOVCE + VYSVĚTLENÍ

PL53 - slož světy ze slov a urči sl. druhy, mluvnické kategorie u sloves a podst. jmen

PL54 - slož světy ze slov a urči sl. druhy, mluvnické kategorie u sloves a podst. jmen

PL55- Urči slovní druhy ve větách - předepsané

PL56 - poznávání sl. druhů - Koza rohatá

PL57- poznávání sl. druhů se zvířátky

Další materiály, které by vás mohly zajímat:

PODSTATNÁ JMÉNA (3)

50,00 Kč do košíku

SLOVO, VĚTA, SOUVĚTÍ

100,00 Kč do košíku

SLOVESA (4)

50,00 Kč do košíku