Vyzkoušet ZDARMA

Vyjmenovaná slova - vysvětlení

Cena 250,00 Kč

Přidat do košíku

Soubor obsahuje 36 videí, ve kterých je vysvětleno učivo o vyjmenovaných slovech. Videa jsou rozdělena do okruhů ( řad)  B, F, L, M, P, S, V, Z, F.

Každá řada vyjmenovaných slov obsahuje úvodní video s nácvikem celé řady vyjmenovaných slov. Následují videa, ve kterých jsou slova rozdělena do skupin a postupně je vysvětlován význam jednotlivého  vyjmenovaného slova a slov k nim příbuzných. Dítě se dozvídá také o pravopisu slov, která stejně znějí, ale mají jiný význam, píší se tedy s měkkým i,í.

Na tento soubor navazují soubory Diktáty a Procvičování učiva s pracovními listy. 

VÝUKOVÉ MATERIÁLY V BALÍČKU

Vyjmenovaná slova po B:

1- Nácvik řady vyjm. slov po B

2- být, bydlit, obyvatel, byt

3- příbytek, nábytek, dobytek

4- obyčej, bystrý, bylina

5- kobyla, býk, Přibyslav

Vyjmenovaná slova po P:

1- Nácvik řady vyjmenovaných slov po P

2- pýcha, pytel, pysk

3- netopýr, slepýš, pyl

4- kopyto, klopýtat, třpytit se, zpytovat

5- pykat, pýr, pýřit se, čepýřit se

Vyjmenovaná slova po Z:

1- Nácvik řady vyjmenovaných slov po Z

2- brzy, jazyk, nazývat, Ruzyně

Vyjmenovaná slova po L:

1- Nácvik řady vyjmenovaných slov po L

2- slyšet, mlýn, blýskat se

3- polykat, plynout, plýtvat

4- vzlykat, lysý, lýtko

5- lýko, lyže, pelyněk, plyš

Vyjmenovaná slova po S:

1- Nácvik řady vajmenovaných slov po S

2- syn, sytý, sýr

3- syrový, sychravý, usychat

4- sýkora, sýček, sysel

5- syčet, sypat

Vyjmenovaná slova po M:

1- Nácvik řady vyjmenovaných slov po M

2- my, mýt, myslit, mýlit se

3- hmyz, myš, hlemýžď

4- mýtit, zamykat, smýkat

5- dmýchat, chmýří, nachomýtnout se, Litomyšl

Vyjmenovaná slova po V:

1- Nácvik řady vyjmenovaných slov po V

2- vy, vysoký, výt

3- výskat, zvykat, žvýkat

4- vydra, výr, vyžle

5- povyk, výheň

6- slova s předponou vy-, vý-

Poučka navíc:

Jak na y, i u sloves v přítomném čase?

Vysvětlení po F:

Další materiály, které by vás mohly zajímat: