Vyzkoušet ZDARMA

Opakování psaní z 1. ročníku

Cena 250,00 Kč

Přidat do košíku

Soubor obsahuje 41 diktátů, ucelený systém opakování všech písmen naší abecedy s postupným procvičováním nejprve písmen, následně slabik, slov a vět. Dítě má pomocí videa okamžitou zpětnou vazbu pomocí karet s napsanými písmeny, textem. Procvičování je komentováno vysvětlováním a upozorňováním na problémové jevy. Cílem není nachytat dítě na chybě, ale pomoci mu zafixovat si správnost psaného projevu.

Ověřeno ve třídě žáků 2. ročníku s výbornými výsledky.

  • Diktát písmen – 7
  • Diktát slabik – 11
  • Diktát slov – 13
  • Diktát vět – 10

Doporučení: Diktáty pište přesně v pořadí, jak je uvedeno. Po napsání celého souboru pište znovu, střídavě. Volte opakování podle úspěšnosti zvládnutí všech písmen.

Vaše dítě si v diktátech procvičí postupně všechna psací písmenka, jejich spojovaní do slabik, slov a vět.

Při tempu diktování jsem vycházela z praxe s žáky se specialními potřebami, tedy s poruchami učení. Tempo v diktátech zvládají všechny děti. Rychlejší děti se zabaví i hezkymi animacemi a obrázky, které jsem ve videích použila. 

VÝUKOVÉ MATERIÁLY V BALÍČKU

Diktát písmen:

1 - m, l, s, p, L, S, P, M

2 - A, e, o, I, u, i, E, O, U, a, í

3 - C, h, b, Ž, č, H, B, ž, Č, c

4 - Ď, Ť, Ň, Q, X

5 - Ř, ch, F, g, ř, G, w, Ch, f, W

6 - T, N, y, v, t, n, Y, V, J, j

7 - Z, z, D, d, K, k, Š, š, R, r

Slabiky:

1 - ma, lo, lá, li, me, le, mu, lí

2 - sa, se, mo, lo, sů, pi, pe, sí

3 - Ma, te, tů, ja, jo, Je, Pu, Mí

4 - ty, my, Pe, pá, ne, no, Já, Ji

5 - vo, ve, Ví, za, ze, dů, sa, ke

6 - ku, še, ši, Šo, ke, da, zo, sa

7 - ro, re, Ru, ca, ce, Co, Re, ci

8 - Zi, ha, Ze, ho, He, Hy, Ta, he

10 - Če, či, žá, Ži, ře, Ži, řa, če

11 - Ří, Ře, Ka, Ka, Eva, Ela

Slova:

1

2

3

4

5

6

7

8

8

9

10

10

11

12

13

Věty:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Další materiály, které by vás mohly zajímat: