Vyzkoušet ZDARMA

Výkladová videa teorie - mluvnice celého 2. ročníku

Cena 100,00 Kč

Přidat do košíku

Soubor obsahuje 27 výkladových videí teorie a mluvnice + vysvětlování pravopisu. Videa jsou vytvořena pomocí pěkných animací a názorných pomůcek k lepšímu pochopení a zapamatování učiva. Na tento soubor navazuje složka Výuková videa s pracovními listy, ve které si pak dítě vysvětlené učivo procvičí. Pracovní listy jsou ke stažení a tisku, nebo k zakoupení ve formě sešitu formátu A4.

1) tiskací abeceda- opakování písmen
2) nácvik abecedy
3) druhy vět
4) slova souznačná a protikladná
5) slova nadřazená a podřazená
6) slova mnohoznačná
7) slova citově zabarvená
8) dělení slov na konci řádku
9) hláska a písmeno, samohlásky
10) samohlásky, dvojhlásky au, ou, eu
11) psaní u, ú, ů
12) souhlásky obecně
13) souhlásky tvrdé
14) souhlásky měkké
15) slabikotvorné L, R, M
16) tvary slov – slova příbuzná
17) kořen slova
18) psaní souhlásek uvnitř a na konci slova (spodoba)
19) slovní druhy, nácvik řady
20) podstatná jména
21) slovesa
22) předložky
23) spojky
24) slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
25) psaní velkých písmen, vlastní a místní jména
26) souvětí a věta jednoduchá
27) jak řadit slova podle abecedy
 
Kompletní soubor celého 2. ročníku za zvýhodněnou cenu!

VÝUKOVÉ MATERIÁLY V BALÍČKU

VYSVĚTLENÍ UČIVA :

1) tiskací abeceda- opakování písmen

2) nácvik abecedy

3) druhy vět

4) slova souznačná a protikladná

5) slova nadřazená a podřazená

6) slova mnohoznačná

7) slova citově zabarvená

8) dělení slov na konci řádku

9) hláska a písmeno, samohlásky

10) samohlásky, dvojhlásky au, ou, eu

11) psaní u, ú, ů

12) souhlásky obecně

13) souhlásky tvrdé

14) souhlásky měkké

15) slabikotvorné L, R, M

16) tvary slov – slova příbuzná

17) kořen slova

18) psaní souhlásek uvnitř a na konci slova (spodoba)

19) slovní druhy, nácvik řady

20) podstatná jména

21) slovesa

22) předložky

23) spojky

24) slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě

25) psaní velkých písmen, vlastní a místní jména

26) souvětí a věta jednoduchá

27) jak řadit slova podle abecedy

Další materiály, které by vás mohly zajímat:

HRA K PROCVIČOVÁNÍ MATEMATIKY - PŘEBÍJENÁ S KAMARÁDEM

Procvičování sčítání a odčítání do 100, násobení a dělení do 100 velmi zábavnou formou hry ve dvojicích s finální odměnou, kterou si určíte sami. Více v popisu:

35,00 Kč do košíku