Vyzkoušet ZDARMA

STAVBA SLOVA A PRAVOPIS

Cena 300,00 Kč

Přidat do košíku

Soubor obsahuje 48 videí, ve kterých je dětem učivo vysvětleno a následně procvičováno pomocí videí s pracovními listy, které jsou u každého videa k dispozici ke stažení a tisku.

Pravopis je procvičován nejen pomocí pracovních listů, ale také online diktátů s okamžitou sebekontrolou po každé napsané větě nebo slovním spojení. ( soubor obsahuje 31 diktátů)

Všechny materiály na webu jsou ověřené mnoha rodiči, pedagogy a dětmi různých škol po celé republice, kteří si v předešlých měsících videa vyzkoušeli. Více v recenzích zde na webu, facebooku, instagramu a youtube.

Obsah:

Slova příbuzná

Dělení slov na slabiky

Předpony, kořen slova, přípony, koncovky,

Souhláskové skupiny na styku předpony nebo přípony a kořene slova

Zdvojené souhlásky

Výukové materiály jsou průběžně doplňovány, cena však zůstává stejná jako při zakoupení

VÝUKOVÉ MATERIÁLY V BALÍČKU

VYSVĚTLENÍ UČIVA:

ÚVOD DO 5. TŘÍDY

1 - Dělení slov na slabiky

2 - Stavba slova

3 - Rozdíl mezi předponou a předložkou

4 - Předpony od-, nad-, pod-, před-

5 - Předpony od-, nad-, pod-, před-: rychlé opakování

6 - Předpony bez-, roz

7 - Předpony vz-, s-, z-

8 - Předpony ob-, v-

9 - Přípony - ný, -ní, - ník, - ice

10 - Přípony - ský, - ští

11 - Chytáky - MĚ. MNĚ

12 - Vysvětlení kdy psát skupiny mě, mně ve slovech

PRÁCE S PRACOVNÍMI LISTY:

1 - Stavba slova - dělení slov na slabiky

2 - Stavba slova - předpona, kořen, přípona, koncovka

3 - Stavba slova - předpona, kořen, přípona, koncovka

4 - Stavba slova - předpona, kořen, přípona, koncovka

5- Zdvojené souhlásky, slovní druhy, předpona, podmět a přísudek

6- Zdvojené souhlásky, slovní druhy, předpona, podmět a přísudek

7- Zdvojené souhlásky, slovní druhy, předpona, podmět a přísudek

DIKTÁTY - souhláskové skupiny na styku předpony nebo přípony a kořene slova:

Diktát č. 1 - od,nad,pod,před

Diktát č. 2 - od,nad,pod,před

Diktát č 3 -s,z,vz

Diktát č 4 - s,z,vz

Diktát č 5 - s,z,vz

Diktát č 6 - s,z,vz

Diktát č 7 - s,z,vz

Diktát č 8 - s,z,vz

Diktát č 9 - s,z,vz

Diktát č 10 - s,z,vz

Diktát č. 11 - bez-, roz-

Diktát č 12 - bez-, roz-

Diktát č 13 - bez-, roz-

Diktát č 14 - bě-, bje-, pě-, vě-, vje-

Diktát č 15 - bě-, bje-, pě-, vě-, vje-

Diktát č 16 - bě-, bje-, pě-, vě-, vje-

Diktát č 17 - bě-, bje-, pě-, vě-, vje-

Diktát č 18 - bě-, bje-, pě-, vě-, vje-

Diktát č 19 - mě, mně

Diktát č 20 - mě, mně

Diktát č 21 - mě, mně

Diktát č 22 - souhláskové skupiny

Diktát č 23 - souhláskové skupiny - zz

Diktát č 24 - zdvojené souhlásky - dd-

Diktát č 25 - zdvojené souhlásky - jj -

Diktát č 26 - zdvojené souhlásky - nn - 1

Diktát č 27 - zdvojené souhlásky - nn - 2

Diktát č 28 - zdvojené souhlásky - souhrnný mix

Diktát č 29 - zdvojené souhlásky - souhrnný mix

Diktát č 30 - zdvojené souhlásky - souhrnný mix

Diktát č 31 - zdvojené souhlásky - souhrnný mix

Další materiály, které by vás mohly zajímat:

Diktáty - shoda přísudku s podmětem

Balíček obsahuje soubor vysvětlení učiva a diktátů, ve kterých si dítě procvičí pravopis shody přísudku s podmětem.

200,00 Kč do košíku

Psaní velkých písmen

50,00 Kč do košíku

Souhrnné opakování učiva celého ročníku

Souhrnné diktáty a písemné práce k procvičení učiva

150,00 Kč do košíku

Zájmena

120,00 Kč do košíku