Vyzkoušet ZDARMA

STAVBA SLOVA A PRAVOPIS

Cena 300,00 Kč

Přidat do košíku

Soubor obsahuje videa, ve kterých je dětem učivo vysvětleno a následně procvičováno pomocí videí s pracovními listy, které jsou u každého videa k dispozici ke stažení a tisku.

Pravopis je procvičován nejen pomocí pracovních listů, ale také online diktátů s okamžitou sebekontrolou po každé napsané větě nebo slovním spojení.

Všechny materiály na webu jsou ověřené mnoha rodiči, pedagogy a dětmi různých škol po celé republice, kteří si v předešlých měsících videa vyzkoušeli. Více v recenzích zde na webu, facebooku, instagramu a youtube.

Obsah:

Slova příbuzná

Dělení slov na slabiky

Předpony, kořen slova, přípony, koncovky,

Souhláskové skupiny na styku předpony nebo přípony a kořene slova

Výukové materiály jsou průběžně doplňovány, cena však zůstává stejná jako při zakoupení

VÝUKOVÉ MATERIÁLY V BALÍČKU

VYSVĚTLENÍ UČIVA:

ÚVOD DO 5. TŘÍDY

Dělení slov na slabiky

Stavba slova

Rozdíl mezi předponou a předložkou

Předpony od-, nad-, pod-, před-

Předpony od-, nad-, pod-, před-: rychlé opakování

Předpony bez-, roz

Předpony vz-, s-, z-

Předpony ob-, v-

Přípony - ný, -ní, - ník, - ice

Přípony - ský, - ští

Chytáky - MĚ. MNĚ

Vysvětlení kdy psát skupiny mě, mně ve slovech

PRÁCE S PRACOVNÍMI LISTY:

Stavba slova - dělení slov na slabiky pl4

Stavba slova - předpona, kořen, přípona, koncovka pl5

Stavba slova - předpona, kořen, přípona, koncovka pl6

Stavba slova - předpona, kořen, přípona, koncovka pl7

DIKTÁTY - souhláskové skupiny na styku předpony nebo přípony a kořene slova:

Diktát č. 1 - od,nad,pod,před

Diktát č. 2 - od,nad,pod,před

Diktát č 3 -s,z,vz

Diktát č 4 - s,z,vz

Diktát č 5 - s,z,vz

Diktát č 6 - s,z,vz

Diktát č 7 - s,z,vz

Diktát č 8 - s,z,vz

Diktát č 9 - s,z,vz

Diktát č 10 - s,z,vz

Diktát č. 11 - bez-, roz-

Diktát č 12 - bez-, roz-

Diktát č 13 - bez-, roz-

Diktát č 14 - bě-, bje-, pě-, vě-, vje-

Diktát č 15 - bě-, bje-, pě-, vě-, vje-

Diktát č 16 - bě-, bje-, pě-, vě-, vje-

Diktát č 17 - bě-, bje-, pě-, vě-, vje-

Diktát č 18 - bě-, bje-, pě-, vě-, vje-

Diktát č 19 - mě, mně

Diktát č 20 - mě, mně

Diktát č 21 - mě, mně

Diktát č 22 - souhláskové skupiny

Další materiály, které by vás mohly zajímat:

Číslovky

20,00 Kč do košíku

Diktáty a pracovní listy - shoda přísudku s podmětem

Balíček obsahuje soubor diktátů a videí s pracovními listy, ve kterých si dítě procvičí pravopis shody přísudku s podmětem.

200,00 Kč do košíku

Přídavná jména

250,00 Kč do košíku

PROCVIČOVÁNÍ - určování všech deseti slovních druhů

problematika slovních druhů, skloňování

100,00 Kč do košíku