Vyzkoušet ZDARMA

TVAROSLOVÍ

Cena 100,00 Kč

Přidat do košíku

Soubor obsahuje videa, ve kterých je s dětmi učivo procvičováno pomocí videí s pracovními listy, které jsou u každého videa k dispozici ke stažení a tisku.

Všechny materiály na webu jsou ověřené mnoha rodiči, pedagogy a dětmi různých škol po celé republice, kteří si v předešlých měsících videa vyzkoušeli. Více v recenzích zde na webu, facebooku, instagramu a youtube.

Obsah balíčku:

Slovní druhy - opakování všech deseti slovních druhů 

POSTUP PRÁCE S VIDEEM A PRACOVNÍM LISTEM:

1) Vytiskněte si pracovní list včetně kontrolního klíče, pokud chcete po dítěti práci ještě kontrolovat osobně.

2) Dítěti pusťte video, list má před sebou. Ve videu mu je vysvětleno, co má v každém cvičení udělat.

3) Ve znělce video zastavte a dítě nechte pracovat samostatně podle potřeby, může si dávat přestávky podle svých potřeb.

4) Video opět pusťte a dítě si samostatně kontroluje svou práci s listem se správným řešením. V této části videa si také vysvětlujeme všechna jak a proč.

5) Na závěr své dítě vždy pozitivně motivujte k další práci a pochvalte i za snahu. Případné chyby neřešte hubováním. Časem se Vaše dítě naučí s webem pracovat zcela samostatně a získá větší pocit jistoty ve škole.

VÝUKOVÉ MATERIÁLY V BALÍČKU

PRACOVNÍ LISTY S VIDEEM:

1 - URČI SLOVNÍ DRUHY VE VĚTÁCH

2 - URČI SLOVNÍ DRUHY VE VĚTÁCH

3 - URČI SLOVNÍ DRUHY VE VĚTÁCH

4 - POZNEJ PŘÍSLOVCE VE VĚTÁCH

5 - POZNÁŠ DRUHY PŘÍSLOVCÍ?

6 - POZNÁŠ DRUHY PŘÍSLOVCÍ?

7 - URČI SLOVNÍ DRUHY VE VĚTÁCH

8 - URČI SLOVNÍ DRUHY VE VĚTÁCH - VYSTŘIHUJEME KARTIČKY

9 - URČOVÁNÍ SLOVNÍCH DRUHŮ SE ZVÍŘÁTKY

10 - NAJDI ZÁJMENA A ROZDĚL JE PODLE DRUHU - kopie v zájmenech

11 - NAJDI ZÁJMENA A ROZDĚL JE PODLE DRUHU- kopie v zájmenech

12 - URČI SLOVNÍ DRUHY VE VĚTÁCH

13 - URČI SLOVNÍ DRUHY, ZÁKL. SKL. DVOJICE A POČET VĚT V SOUVĚTÍ

Další materiály, které by vás mohly zajímat:

Podstatná jména

150,00 Kč do košíku

Číslovky

10,00 Kč do košíku

Přídavná jména

250,00 Kč do košíku

Souhrnné opakování učiva celého ročníku

Souhrnné diktáty a písemné práce k procvičení učiva

150,00 Kč do košíku