Vyzkoušet ZDARMA

Přídavná jména

Cena 250,00 Kč

Přidat do košíku

Přídavná jména - jejich druhy

                            Skloňování přídavných jmen tvrdých

                            Skloňování přídavných jmen měkkých

                            Jmenné tvary přídavných jmen.

- vysvětlení, procvičení

VÝUKOVÉ MATERIÁLY V BALÍČKU

VYSVĚTLENÍ UČIVA:

1 - Druhy přídavných jmen - tvrdá, měkká, přivlastňovací

2 - Přídavná jména tvrdá - vysvětlení

3 - Přídavná jména měkká - vysvětlení

4 - Jak poznávat druh přídavných jmen?

5 - Psaní velkých písmen u příd. jmen přivlastňovacích - vysvětlení

6 - Přídavná jména s koncovkami -ýma, -ými

7 - Jmenné tvary přídavných jmen

8 - Vzory přídavných jmen přivlastňovacích - otcův, matčin

9 - Pravopis příd. jmen přivlastňovacích v množném čísle - i/y

10 - Stupňování přídavných jmen

11 - Psaní mně, mě ve 3. stupni přídavných jmen

12-Co jsou to zpodstatnělá přídavná jména?

PRACOVNÍ LISTY S VIDEEM:

1 - Poznej druh přídavného jména

2 - Přísloví s přídavnými jmény, pravopis koncovek

3 - Podtrhej jmenné tvary přídavných jmen

4 - Podtrhej přídavná jména přivlastňovací

5 - doplň i/y - přídavná jména přivlastňovací

6- doplň i/y - přídavná jména přivlastňovací

7 - Stupňování přídavných jmen

8 - Vyhledej a urči přídavná jména

9 - Urči druh a tvoř přídavná jména

DIKTÁTY:

Diktát č. 1- přídavná jména podle vzoru mladý, jarní

Diktát č. 2 - přídavná jména podle vzoru mladý, jarní

Diktát č.3 - přídavná jména podle vzoru mladý, jarní

Diktát č. 4 - koncovky přídavných jmen přivlastňovacích

Diktát č. 5 - koncovky přídavných jmen přivlastňovacích

Diktát č. 6 - koncovky přídavných jmen přivlastňovacích - věty

Další materiály, které by vás mohly zajímat:

PROCVIČOVÁNÍ - určování všech deseti slovních druhů

problematika slovních druhů, skloňování

100,00 Kč do košíku

Diktáty - shoda přísudku s podmětem

Balíček obsahuje soubor vysvětlení učiva a diktátů, ve kterých si dítě procvičí pravopis shody přísudku s podmětem.

200,00 Kč do košíku

Souhrnné opakování učiva celého ročníku

Souhrnné diktáty a písemné práce k procvičení učiva

150,00 Kč do košíku