Vyzkoušet ZDARMA

Klíč k usměvavému dítěti.

Každý z nás se rodí s balíčkem schopností, které postupně více, či méně rozvíjíme. Záleží na tom, v jakém prostředí vyrůstáme, jaké podněty na nás působí.

Ze své dlouholeté praxe ve škole a práce s dětmi jsem si vytvořila vlastní názor na problematiku úspěšnosti dětí, jejich chování v kolektivu, přístupu k práci.

Myslím si, že prvotně nejdůležitějším faktorem ovlivňujícím náš budoucí život  je přístup matky k mateřství. Miminko, které je milované, zahrnované doteky a něhou své maminky je šťastné.

Druhým faktorem je celková atmosféra v rodině. Dítě od nejútlejšího věku vnímá vzájemné chování svých rodičů a případných sourozenců. Klidné prostředí plodí klidné a vyrovnané dítě. Vzory chování rodičů zásadně ovlivňují budoucí chování potomka, následně ovlivní i výběr jeho budoucího partnera v dospělosti.

Dítě mnohem intenzivněji vnímá občasné neshody svých rodičů, utváří si mnohdy přehnané závěry, protože nedokáže svýma dětskýma očima ještě rozklíčovat vážnost situace, které bývá svědkem,... třeba jen za zdí svého pokojíčku.

Milí rodiče, máte ve svých rukou klíč k bráně světa svého potomka. Neztraťte ho!

Galerie článku

Klíč k usměvavému dítěti.

Další články: