Vyzkoušet ZDARMA

Mami, já chci počítač!

Dnešní doba nám stále více přináší výdobytky moderních technologií, které se čím dál více stávají  součástí života společnosti. Těžko si představit úspěšný vstup do dospělého života bez ovládání základních dovedností s multimediální technikou. Proto je velmi důležité, avšak  v rozumné míře, seznamovat děti s výhodami pokroku doby.

Zaměřme se tedy na to, co děti učit používat, využívat ke svému vzdělávání s daným cílem a efektivním výsledkem. Nechceme ze svých potomků vychovat jedince závislé na počítačových hrách, odstřižené od běžného života a osobních kontaktů vrstevníků. Ukažme jim tedy správnou cestu a zároveň poskytněme dostatek prostoru k běžným činnostem, sportování a zájmům. Naučme děti multimediální techniku vnímat jako prostředek ke vzdělávání a poskytování informací.

Webové stránky www.primauca.cz nabízejí možnost domácího procvičování učiva českého jazyka jinou formou, než multimediální programy. Stránky jsou založené na audiovizuální komunikaci dítěte a učitele prostřednictvím videí, která jsou připravována tak, aby dítě mělo pocit, že s ním učitel aktivně komunikuje online. Dítě má tedy možnost upevnit si učivo probírané ve škole stejnou formou, jako by v ní bylo přítomno. Stránky lze využívat také v době zdravotní neschopnosti dítěte a jeho nepřítomnosti při výuce ve škole. Učení tedy ani v době nemoci nezamešká.

Galerie článku

Mami, já chci počítač!

Další články: