Vyzkoušet ZDARMA

ČARODĚJNICE - PŘÍPRAVA DO HODIN HRAVÉ UČENÍ - PROJEKTOVÝ DEN

Cena 120,00 Kč

Přidat do košíku

Materiál obsahuje několik aktivit, které můžete použít při přípravě projektového dne v období konce dubna "Pálení čarodějnic" nebo v období podzimu "Halloween.

Celá hra je provázena hracím polem, které se skládá z 10 hlavních témat. Český jazyk, matematika, prvouka, hudební výchova, pracovní vyučování a výtvarná výchova, tělocvik.... sami můžete přidávat své úkoly, pracovní listy a aktivity. Já jsem si děti rozdělila do 2 skupin na ČERNÉ KOČKY a ZLOVĚSTNÉ NETOPÝRY. Lavice jsem srazila a obě skupinky posadila naproti sobě. Na start hracího pole jsem umístila 2 figurky a kostky. Kolem - po třídě - jsem rozmístila základny s úkoly.

Děti postupují na hracím poli dál vždy po splnění úkolu. Nárok na úkol mají, když se jejich figurka dostane na mráček s číslem úkolu. Dál hází kostkou a skupinka pokračuje podle hodu kostkou. Tak pracují obě dvě skupiny nezávisle na sobě.

Na hracím poli jsou ale i políčka se speciálním úkolem nebo s úkolem pro celou třídu, kdy když na toto pole vstoupí figurka, všichni přeruší svou práci a dělají společnou aktivitu. ( např: bingo, Já mám, kdo má, pexesa, zazpívají si písničku, jdou tancovat a td...

Hrací pole můžete tak velmi rozvinout i podle své vlastní fantazie. Je osou celého dne.

K tisku zde naleznete kromě hracího pole:

1) 4 karty ke čtení o netopýrech a kočkách + lístečky ke psaní o tom, co děti četli - vlastnosti (prvouka)

2) PL s básničkou a rámečkem na namalování kočky

3) dvě sady pexes s tématikou ČARODĚJNIC. Celkem 24 + 30 karet ( 12 a 15 dvojic). Pexeso je připravené nejen k procvičení paměti klasickou

hrou, jak ji děti znají, ale také je doplněno příklady na sčítání a odčítání do 20 bez přechodu 10.

4) hru Já mám, kdo má - čarodějnice k popisu - rozvoj slovní zásoby

5) 7 karet A4 s cviky ve třídě - stanoviště k pohybové chvilce - čarodějnice znázorňují cvik na daném stanovišti

6) 32 kartiček s příklady sčítání a odčítání tří čísel - více možností aktivit - popsány

7) PL s přepisem tří vět o čarodějnicích

8) 9 oboustranných karet s koštětem a slovní úlohou.

9) 12 karet ke hře a rozvoji slovní zásoby - úkol - jmenuj vlastnost, kterou nikdo neřekl před tebou a pošli kartu dál

10) 9 karet vět psaných psaným písmem ke čtení a opisu.

11) čarodějnické BINGO pro celou třídu se slovy k danému tématu

12) omalovánky

MATERIÁL OBSAHUJE CELKEM 86 STRAN A4. Některé stránky tisk oboustranný - pexeso, košťata

Přeji Vám krásný čarodějnický den!

Pokud se Vám mé materiály líbí, děkuji za podporu a podívejte se na další.

Mgr, l. Sudová - PRIMAÚČA

Další materiály, které by vás mohly zajímat: