Vyzkoušet ZDARMA

KARTY PSANÉHO PÍSMA – PÍSMENA A SLABIKY S NIMI TVOŘENÉ K –Š -R

Cena 30,00 Kč

Přidat do košíku

Popis: 26 stran A4 – na stránce vždy 2 karty (52 písmen a slabik) Ručně psané, přirozené písmo, které je dětem blízké.

Možnosti využití:

-     K nácviku čtení písmen a slabik

-     Výzdoba třídy

-     Z učitelem vybraných slabik tvořte slova – která slabikou začínají nebo končí

-      Opis do sešitů – pětiminutovka

 

-     Hra: vybrané slabiky rozmístíme na zemi po třídě tak, aby bylo slabik stejně jako dětí. Pustíme hudbu a děti kolem slabik tancují. Jakmile hudbu vypneme, každé dítě si musí stoupnout na jednu slabiku. Když všichni stojí na své slabice, postupně ji každý nahlas přečte. Opakujeme znovu a znovu, děti pokaždé stojí a čtou jinou slabiku, tím si hravě procvičují a baví je to. Je to učení zároveň s pohybem.    

Ke stažení

Fotogalerie

Další materiály, které by vás mohly zajímat:

3 prezentace k tématu Halloween - čtení i počítání

PROJEKTOVÝ DEN - Prezentace do výuky k tématu HALLOWEEN

40,00 Kč do košíku

PÍSMENKOVÁ STŘELNICE

30,00 Kč do košíku

HRA DO HODIN MATEMATIKY - PŘEBÍJENÁ - 2. ročník

Procvičování sčítání a odčítání do 100, násobení a dělení do 100 velmi zábavnou formou hry ve dvojicích s finální odměnou, kterou si určíte sami. Více v popisu:

35,00 Kč do košíku