Vyzkoušet ZDARMA

Opakování učiva 1. st. ZŠ na začátek školního roku

Cena 150,00 Kč

Přidat do košíku

Balíček opakování pro děti, které přechází z 1. stupně ZŠ na druhý stupeň a chtějí se o prázdninách nebo na začátku školního roku dobře připravit.

Pomocí pracovních listů si zopakují učivo o slovních druzích, stavbě vět a souvětí. 

POSTUP PRÁCE S VIDEEM:

1) Vytiskněte si pracovní list včetně kontrolního klíče, pokud chcete po dítěti práci ještě kontrolovat osobně.

2) Dítěti pusťte video, list má před sebou. Ve videu mu je vysvětleno, co má v každém cvičení udělat.

3) Ve znělce video zastavte a dítě nechte pracovat samostatně podle potřeby, může si dávat přestávky podle svých potřeb.

4) Video opět pusťte a dítě si samostatně kontroluje svou práci s listem se správným řešením. V této části videa si také vysvětlujeme všechna jak a proč.

5) Na závěr své dítě vždy pozitivně motivujte k další práci a pochvalte i za snahu. Případné chyby neřešte hubováním. Časem se Vaše dítě naučí s webem pracovat zcela samostatně a získá větší pocit jistoty ve škole.

VÝUKOVÉ MATERIÁLY V BALÍČKU

TESTY:

Test č. 1 - Slovní význam, stavba slova

Test č. 2 - Slovní význam, stavba slova

Test č.3 - Slovní druhy, pravopis

Test č.4 - Slovní druhy, pravopis

Test č.5 - Větná stavba, slovní druhy a pravopis

Test č.6 - Větná stavba, slovní druhy a pravopis

Test č.7 - Větná stavba, slovní druhy

Test č. 8 - Vyhledávání přídavných jmen - určování

Test č. 9 - určování a tvoření přídavných jmen

Další materiály, které by vás mohly zajímat:

Opakování pravopisu - VYSVĚTLENÍ + DIKTÁTY

Rozklikněte balíček a přečtěte si podrobnosti.

150,00 Kč do košíku

Psaní velkých písmen

50,00 Kč do košíku