Vyzkoušet ZDARMA

ŠKOLA V PŘÍRODĚ - téma INDIÁNI - pracovní listy a LAPAČ SNŮ - 3. třída

Cena 40,00 Kč

Přidat do košíku

Milé kolegyně a kolegové,

jestli se také chystáte na školu v přírodě, kterou máte v plánu zpestřit hrou na Indiány,  nabízím Vám soubor pracovních listů, které se budou dětem líbit, budou prožívat svou bojovku a zároveň si opakovat a procvičovat to, co jste je během školního roku ve škole naučili.

V tomto souboru jsem se věnovala přípravě pro třeťáky, ale podívejte se také do mé další tvorby pro ostatní ročníky. Připravuji materiály i na jiná témata. Fantazie nás učitelů a učitelek je

obdivuhodná! Pro děti chystáme různé role a světy, do kterých je necháváme ve školách v přírodě vstoupit.

Přeji Vám, abyste si pobyty v přírodě i přes Vaši obrovskou zodpovědnost, starost a  ochotu na ŠVP jezdit, užili!

Co tedy nabízím:

1) Prvním listem je INDIÁNSKÝ LAPAČ SNŮ. Je tvořený kruhem, ve kterém jsou volná políčka na vlepení obrázků. Obrázky děti budou v průběhu celé školy v přírodě získávat za vypracování jednotlivých

pracovních listů a úkolů. Obrázek vždy naleznou v levém dolním rohu listu. Vybarví si ho a po schválení paní učitelkou si jej vystřihnou a nalepí do svého lapače snů. Kruhy si s dětmi nejprve podlepte

tvrdým papírem (kartonem). Do oček v dolní části přivažte provázky s peříčky a korálky. Do horního očka provlékněte provázek na zavěšení.

Pokud chcete využít komplet připravené i ozdoby, jsou na dalším listu pro každé dítě k vytištění.

Materiál obsahuje také motivační text o historii indiánů na zvláštním listu, který případně také můžete dětem do portfolia vytisknout.

PRACOVNÍCH LISTŮ JE 8 + 2 lapač snů + 1 motivační text + řešení magických čtverců pro učitele +  prázdné tabulky na tvorbu magických čtverců.

4 LISTY NA ČESKÝ JAZYK A 4 NA MATEMATIKU.

PROCVIČÍTE:

  • slovní druhy + mluvnické kategorie + pravopis - vyjmenovaná slova, u, ú, ů, tvrdé a měkké souhlásky
  • slovní význam, slova nadřazená, podřazená, opačná, synonyma, hanlivá, lichotivá, bez citového zabarvení
  • abecedu
  • věty jednoduché a souvětí
  • sčítání a odčítání do 1000, příklady se závorkami
  • násobení a dělení do 100
  • slovní úlohy
  • geometrické tvary
  • magické čtverce

Nepopisuji zde podrobně vše, podívejte se na pracovní listy.

Na každý den budete mít tedy do výuky list na matematiku i češtinu.

Sledujte mé tvoření, budu chystat další k tomuto doplňující materiály na slohovou výchovu i výtvarnou výchovu.

Děkuji za Váš zájem.

Mgr. L. Sudová

Ke stažení

Další materiály, které by vás mohly zajímat: