Vyzkoušet ZDARMA

Opakování učiva ze 3. ročníku na začátek školního roku

Cena 250,00 Kč

Přidat do košíku

Soubor opakování 3. ročníku obsahuje 28 výukových videí rozdělených do složek podle tématu a 10 online diktátů s okamžitou kontrolou a vysvětlením na procvičení vyjmenovaných slov.

Celkem tedy 38 videí.

VÝUKOVÉ MATERIÁLY V BALÍČKU

Opakování teorie:

Dělení hlásek

Druhy vět

Souvětí a věta jednoduchá

Předpona a přípona

Rozdíl mezi předponou a předložkou

Mluvnické kategorie podstatných jmen:

Rod podstatných jmen

Číslo podstatných jmen

Životnost podstatných jmen

Pády podstatných jmen

Mluvnické kategorie sloves:

Osoba - vysvětlení

Osoba - časování

Číslo

Čas

Infinitiv

Zvratné sloveso

Slovní druhy:

Slovní druhy ohebné a neohebné

Podstatná jména

Přídavná jména

Zájmena

Číslovky

Slovesa

Příslovce

Předložky

Spojky

Částice

Citoslovce

Diktáty na opakování vyjmenovaných slov:

Uvodní video k diktátům

1- souhrnný diktát na vyjmenovaná slova

2 - souhrnný diktát na vyjmenovaná slova

3 - souhrnný diktát na vyjmenovaná slova

4 - souhrnný diktát na vyjmenovaná slova

5 - souhrnný diktát na vyjmenovaná slova

6 - souhrnný diktát na vyjmenovaná slova

7 - souhrnný diktát na vyjmenovaná slova

8 - souhrnný diktát na vyjmenovaná slova

9 - souhrnný diktát na vyjmenovaná slova

10 - souhrnný diktát na vyjmenovaná slova

Rady k psaní:

Jak dělit slova na konci řádku

Další materiály, které by vás mohly zajímat:

Skloňování podstatných jmen podle vzorů VYSVĚTLENÍ + DIKTÁTY

Naučte se správně skloňovat a psát koncovky podstatných jmen.

250,00 Kč do košíku

PODMĚT A PŘÍSUDEK

Podmět a přísudek, větné vzorce souvětí.

150,00 Kč do košíku

Kompletní soubor celého 4. ročníku za zvýhodněnou cenu

Kompletní učivo pro čtvrťáky na celý školní rok.

1 000,00 Kč do košíku

SLOVESA - VŠE PRO ČTVRŤÁKY

Druhy sloves, mluvnické kategorie, časování.

100,00 Kč do košíku