Vyzkoušet ZDARMA

Stavba věty - PODMĚT A PŘÍSUDEK - vysvětlení, poznávání ve větách

Cena 150,00 Kč

Přidat do košíku

Balíček učiva slouží k procvičování určování podmětů a přísudků ve větách. Děti pracují s pracovními listy, které jsou jim ve videu představeny, učivo vysvětleno a zároveň po vypracování vše zkontrolováno.

Rodič tedy opět nemusí při učení vůbec pomáhat.

POSTUP PRÁCE S VIDEEM A PRACOVNÍM LISTEM:

1) Vytiskněte si pracovní list včetně kontrolního klíče, pokud chcete po dítěti práci ještě kontrolovat osobně.

2) Dítěti pusťte video, list má před sebou. Ve videu mu je vysvětleno, co má v každém cvičení udělat.

3) Ve znělce video zastavte a dítě nechte pracovat samostatně podle potřeby, může si dávat přestávky podle svých potřeb.

4) Video opět pusťte a dítě si samostatně kontroluje svou práci s listem se správným řešením. V této části videa si také vysvětlujeme všechna jak a proč.

5) Na závěr své dítě vždy pozitivně motivujte k další práci a pochvalte i za snahu. Případné chyby neřešte hubováním. Časem se Vaše dítě naučí s webem pracovat zcela samostatně a získá větší pocit jistoty ve škole.

VÝUKOVÉ MATERIÁLY V BALÍČKU

VYSVĚTLENÍ UČIVA :

1 - VĚTA JEDNODUCHÁ

2 - SOUVĚTÍ A VĚTA JEDNODUCHÁ

3 - SPOJOVACÍ VÝRAZY V SOUVĚTÍ

4 - VZORCE SOUVĚTÍ

5 - VZORCE SOUVĚTÍ - PRAKTICKÉ PROCVIČENÍ

6 - PŘÍSUDEK - JAK HO POZNÁŠ VE VĚTE

7 - PODMĚT - JAK HO POZNÁŠ VE VĚTE

8 - PODMĚT NEVYJÁDŘENÝ VE VĚTĚ

9 - PODMĚT NĚKOLIKANÁSOBNÝ

10 - ZÁKLADNÍ SKLADEBNÍ DVOJICE

11 - PŘÍMÁ ŘEČ - používání uvozovek

PRÁCE S PRACOVNÍMI LISTY:

PODMĚT A PŘÍSUDEK - najdi ve větách(1)

PODMĚT A PŘÍSUDEK, pády podst. jmen (2)

PODMĚT A PŘÍSUDEK, pravopisná doplňovačka (3)

PODMĚT A PŘÍSUDEK, slovní druhy, ml. kategorie (4)

Další materiály, které by vás mohly zajímat:

Určování slovních druhů a mluvnických kategorií podstatných jmen a sloves

Videa a práce s pracovními listy.

150,00 Kč do košíku

SLOVESA - VŠE PRO ČTVRŤÁKY

Druhy sloves, mluvnické kategorie, časování.

100,00 Kč do košíku

Skloňování podstatných jmen podle vzorů VYSVĚTLENÍ + DIKTÁTY

Naučte se správně skloňovat a psát koncovky podstatných jmen.

200,00 Kč do košíku

Opakování učiva ze 3. ročníku na začátek školního roku

Zopakujte si učivo ze 3. třídy, ať máte na co navázat v té čtvrté.

200,00 Kč do košíku