Vyzkoušet ZDARMA

Stavba věty - PODMĚT A PŘÍSUDEK - vysvětlení, poznávání ve větách

Cena 150,00 Kč

Přidat do košíku

Balíček učiva slouží k procvičování určování podmětů a přísudků ve větách. Děti pracují s pracovními listy, které jsou jim ve videu představeny, učivo vysvětleno a zároveň po vypracování vše zkontrolováno.

Rodič tedy opět nemusí při učení vůbec pomáhat.

Tento balíček bude průběžně doplňován o další videa a materiály ke stažení.

Kdo si ho tedy zakoupí za aktuální cenu, již nebude doplácet plnou cenu, kterou balíček bude mít po kompletizaci.

Balíček zveřejňuji již nyní, neúplný na přání maminek. Materiály rychle doplňuji.

VÝUKOVÉ MATERIÁLY V BALÍČKU

VYSVĚTLENÍ UČIVA :

Vysvětlení - Co je to PŘÍSUDEK a jak ho ve větě poznám.

Vysvětlení - Co je to PODMĚT a jak ho poznám

Vysvětlení- Co je to PODMĚT NEVYJÁDŘENÝ

Vysvětlení - PODMĚT NĚKOLIKANÁSOBNÝ

Vysvětlení - ZÁKLADNÍ SKLADEBNÍ DVOJICE

Souvětí - spojovací výrazy.

VĚTA JEDNODUCHÁ

SOUVĚTÍ A VĚTA JEDNODUCHÁ - VYSVĚTLENÍ

VZORCE SOUVĚTÍ - vysvětlení, ukázky.

VZORCE SOUVĚTÍ - PRAKTICKÉ PROCVIČENÍ

PŘÍMÁ ŘEČ - používání uvozovek

PRÁCE S PRACOVNÍMI LISTY:

PODMĚT A PŘÍSUDEK - najdi ve větách(1)

PODMĚT A PŘÍSUDEK, pády podst. jmen (2)

PODMĚT A PŘÍSUDEK, pravopisná doplňovačka (3)

PODMĚT A PŘÍSUDEK, slovní druhy, ml. kategorie (4)

Další materiály, které by vás mohly zajímat:

Opakování učiva ze 3. ročníku na začátek školního roku

Zopakujte si učivo ze 3. třídy, ať máte na co navázat v té čtvrté.

250,00 Kč do košíku

SLOVESA - VŠE PRO ČTVRŤÁKY

Druhy sloves, mluvnické kategorie, časování.

100,00 Kč do košíku

Kompletní soubor celého 4. ročníku za zvýhodněnou cenu

Kompletní učivo pro čtvrťáky na celý školní rok.

1 000,00 Kč do košíku

Určování slovních druhů a mluvnických kategorií podstatných jmen a sloves

Videa a práce s pracovními listy.

150,00 Kč do košíku