Vyzkoušet ZDARMA

PŘÍMKY, POLOPŘÍMKY A ÚSEČKY - učíme se geometrii

Cena 25,00 Kč

Přidat do košíku

Milé kolegyně a kolegové,

tento materiál se skládá z názorných výukových karet a pracovních listů k procvičování poznávání, měření a rýsování přímek, polopřímek a úseček - pro žáky na 1. stupni základních škol.

Žáci si také procvičí převody jednotek délky - mm, cm, dm.

Materiály využijete k individuální práci, práci ve dvojicích - nebo malých skupinkách.

Úkolem žáků je správně použít pravítko a měřit na mm, cm, dm.

Dalším úkolem je samostatně rýsovat podle zadání.

Děkuji za Vaši přízeň a sledování mé práce.

Libuška Sudová

Ke stažení

Fotogalerie

Další materiály, které by vás mohly zajímat:

HRA DO HODIN MATEMATIKY - UČÍME ZÁBAVNĚ! - PŘEBÍJENÁ

Procvičování sčítání a odčítání do 10 velmi zábavnou formou hry ve dvojicích s finální odměnou, kterou si určíte sami. Více v popisu:

35,00 Kč do košíku

Velikonoční projektový den. MATEMATIKA A ČEŠTINA HROU - skupinky

Úkoly na čtení s porozuměním, pravopis, doplňování písmen, určování počtu slabik psaní do vajíček 3 x pexesa +Já mám, kdo má? slovní úlohy vajíčkové početní řetězce 0 - 100, násobilka hra s kostkou + sportovní úkoly

55,00 Kč do košíku