Vyzkoušet ZDARMA

Shoda podmětu s přísudkem - PRAVOPIS

Cena 250,00 Kč

Přidat do košíku

Vysvětlení pravopisu psaní koncovek sloves  ( příčestí minulého) v závislosti na rodu podmětu 

( podstatných jmen).

Balíček učiva obsahuje i sadu diktátů s okamžitou kontrolou.

VÝUKOVÉ MATERIÁLY V BALÍČKU

VÝKLAD A PROCVIČOVÁNÍ:

1-shoda přísudku s podmětem- pravopis - VYSVĚTLENÍ

1-a - shoda s podmětem rodu středního

Pozor na slovo - DĚTI

1-b - shoda s podmětem rodu ženského

1-c - shoda s podmětem rodu mužského

2-shoda přísudku s podmětem- pravopis - PRAKTICKÉ UKÁZKY

3-shoda přísudku s NĚKOLIKANÁSOBNÝM podmětem-stejné rody - VYSVĚTLENÍ

4-shoda přísudku s NĚKOLIKANÁSOBNÝM podmětem-rozdílné rody - VYSVĚTLENÍ

5-pozor na DĚTI, OČI, UŠI - vysvětlení

6 - pravopis u přísudků v přítomném čase - VYSVĚTLENÍ

7-Sloveso v přítomném čase- skloňování - pravopis

8 - POMNOŽNÁ PODST. JMÉNA - pravopis - shoda podmětu a přísudku

DIKTÁTY:

1 - DIKTÁT - podměty rodu mužského

2 - DIKTÁT - podměty rodu mužského

3 - DIKTÁT - podměty rodu mužského

4 - DIKTÁT - podměty rodu mužského

5 - DIKTÁT - podměty všech tří rodů

6 - DIKTÁT - podměty všech tří rodů

7 - DIKTÁT - podměty všech tří rodů

8 - DIKTÁT - podměty všech tří rodů

9 - DIKTÁT - podměty všech tří rodů

10 - DIKTÁT - podměty všech tří rodů

11 - DIKTÁT - podměty všech tří rodů

12 - DIKTÁT - podměty všech tří rodů

13 - DIKTÁT - podměty všech tří rodů

14 - DIKTÁT - podměty všech tří rodů

15 - DIKTÁT - podměty všech tří rodů

16 - DIKTÁT - zařazen i podmět několikanásobný

17 - DIKTÁT - zařazen i podmět několikanásobný

18 - DIKTÁT - zařazen i podmět několikanásobný

19 - DIKTÁT - zařazen i podmět několikanásobný

20 - DIKTÁT - zařazen i podmět několikanásobný

21 - DIKTÁT - souhrnný

22 - DIKTÁT - souhrnný

23 - DIKTÁT - Pomnožná podstatná jména - shoda

24 - DIKTÁT - Pomnožná podstatná jména - shoda

25 - DIKTÁT - podst. jména pomnožná - shoda s přísudkem

26 - DIKTÁT - podst. jména pomnožná - shoda s přísudkem

Další materiály, které by vás mohly zajímat:

Opakování učiva ze 3. ročníku na začátek školního roku

Zopakujte si učivo ze 3. třídy, ať máte na co navázat v té čtvrté.

200,00 Kč do košíku

SLOVESA - VŠE PRO ČTVRŤÁKY

Druhy sloves, mluvnické kategorie, časování.

100,00 Kč do košíku

Skloňování podstatných jmen podle vzorů VYSVĚTLENÍ + DIKTÁTY

Naučte se správně skloňovat a psát koncovky podstatných jmen.

200,00 Kč do košíku

Určování slovních druhů a mluvnických kategorií podstatných jmen a sloves

Videa a práce s pracovními listy.

150,00 Kč do košíku