Vyzkoušet ZDARMA

Určování slovních druhů a mluvnických kategorií podstatných jmen a sloves

Cena 150,00 Kč

Přidat do košíku

Balíček učiva slouží k procvičování určování slovních druhů ve větách. Děti pracují s pracovními listy, které jsou jim ve videu představeny, učivo vysvětleno a zároveň po vypracování vše zkontrolováno.

Rodič tedy opět nemusí při učení vůbec pomáhat.

Tento balíček bude průběžně doplňován o další videa a materiály ke stažení.

Kdo si ho tedy zakoupí za aktuální cenu, již nebude doplácet plnou cenu, kterou balíček bude mít po kompletizaci.

VÝUKOVÉ MATERIÁLY V BALÍČKU

Práce s pracovními listy:

Video s PL1 - vystřihování a skládání slov, určování ml.kat.

Video s PL2 - vystřihování a skládání slov, určování ml.kat.

Video s PL3 - určování sl. druhů - předepsané věty

Video s PL 4 - poznávání slovních druhů - Koza rohatá

Video s PL 5 - poznávání slovních druhů - Poznávání se zvířátky

Video s PL6 - určování sl. druhů a ml. kategorií - Na statku

Video s PL7- určování sl. druhů a ml. kategorií-Ve škole

Další materiály, které by vás mohly zajímat:

PODMĚT A PŘÍSUDEK

Podmět a přísudek, větné vzorce souvětí.

150,00 Kč do košíku

Opakování učiva ze 3. ročníku na začátek školního roku

Zopakujte si učivo ze 3. třídy, ať máte na co navázat v té čtvrté.

250,00 Kč do košíku

SLOVESA - VŠE PRO ČTVRŤÁKY

Druhy sloves, mluvnické kategorie, časování.

100,00 Kč do košíku

Skloňování podstatných jmen podle vzorů VYSVĚTLENÍ + DIKTÁTY

Naučte se správně skloňovat a psát koncovky podstatných jmen.

250,00 Kč do košíku