Vyzkoušet ZDARMA

Určování slovních druhů a mluvnických kategorií podstatných jmen a sloves

Cena 150,00 Kč

Přidat do košíku

Balíček učiva slouží k procvičování určování slovních druhů ve větách. Děti pracují s pracovními listy, které jsou jim ve videu představeny, učivo vysvětleno a zároveň po vypracování vše zkontrolováno.

Rodič tedy opět nemusí při učení vůbec pomáhat.

POSTUP PRÁCE S VIDEEM A PRACOVNÍM LISTEM:

1) Vytiskněte si pracovní list včetně kontrolního klíče, pokud chcete po dítěti práci ještě kontrolovat osobně.

2) Dítěti pusťte video, list má před sebou. Ve videu mu je vysvětleno, co má v každém cvičení udělat.

3) Ve znělce video zastavte a dítě nechte pracovat samostatně podle potřeby, může si dávat přestávky podle svých potřeb.

4) Video opět pusťte a dítě si samostatně kontroluje svou práci s listem se správným řešením. V této části videa si také vysvětlujeme všechna jak a proč.

5) Na závěr své dítě vždy pozitivně motivujte k další práci a pochvalte i za snahu. Případné chyby neřešte hubováním. Časem se Vaše dítě naučí s webem pracovat zcela samostatně a získá větší pocit jistoty ve škole.

VÝUKOVÉ MATERIÁLY V BALÍČKU

Práce s pracovními listy:

Video s PL1 - vystřihování a skládání slov, určování ml.kat.

Video s PL2 - vystřihování a skládání slov, určování ml.kat.

Video s PL3 - určování sl. druhů - předepsané věty

Video s PL 4 - poznávání slovních druhů - Koza rohatá

Video s PL 5 - poznávání slovních druhů - Poznávání se zvířátky

Video s PL6 - určování sl. druhů a ml. kategorií - Na statku

Video s PL7- určování sl. druhů a ml. kategorií-Ve škole

Další materiály, které by vás mohly zajímat:

DIKTÁTY SE ZPĚTNOU VAZBOU - Shoda podmětu s přísudkem

Vysvětlení pravopisu a praktické online diktáty s okamžitou kontrolou.

250,00 Kč do košíku

Skloňování podstatných jmen podle vzorů VYSVĚTLENÍ + DIKTÁTY

Naučte se správně skloňovat a psát koncovky podstatných jmen.

200,00 Kč do košíku

Opakování učiva ze 3. ročníku na začátek školního roku

Zopakujte si učivo ze 3. třídy, ať máte na co navázat v té čtvrté.

200,00 Kč do košíku

SLOVESA - VŠE PRO ČTVRŤÁKY

Druhy sloves, mluvnické kategorie, časování.

100,00 Kč do košíku