Vyzkoušet ZDARMA

Slovní druhy - Příslovce

VÝUKOVÉ MATERIÁLY V BALÍČKU

Podstatná jména obecná a vlastní - výklad

My, mýt, myslit, mýlit se - vysvětlení vyjm. slov

Být, bydlit, obyvatel, byt - online diktát

Sýkora, sýček, sysel - vysvětlení vyjm. slov

Citoslovce - seznámení

Mluvnická kategorie podst.jmen - ROD

Pracovní listy k videím

Ukázka videa s pracovním listem - přídavná jména

Vzlykat, lysý, lýtko - vysvětlení vyjm. slov

Další materiály, které by vás mohly zajímat: