Vyzkoušet ZDARMA

Multilicence pro školy - 5. třída

Cena 3 480,00 Kč

Přidat do košíku

Obsah učiva celého ročníku lze zakoupit pro třídní kolektiv k individuálnímu využívání jednotlivými žáky při jejich domácí přípravě, ale zároveň i jako podpůrný prostředek učitelům k jejich výuce ve škole, případně distanční výuce na dálku.

Jedna multilicence obsahuje přístupy pro 29 žáků + 1 přístup pro učitele zdarma na 12 měsíců. 

Děti získají možnost postupně si doma procvičovat probíranou látku ve škole, k dispozici budou mít výklad učiva, online diktáty a videa s pracovními listy. Rodičům se velmi usnadní pomoc s domácí přípravou svého dítěte do školy. Paní učitelky získají možnost zpestření své výuky, pracovní listy mohou využívat i při vyučování. Web bude neustále systematicky doplňován o další materiály, které budou automaticky součástí vaší třídní licence.

Jeden žák tedy může po celý rok využívat materiály a videa pouze za symbolickou částu 53 Kč. ( tj. 4 Kč měsíčně)

POZOR!!!  Multilicence pro třídní kolektiv lze zakoupit pouze s uvedením přesné adresy školy a  jména třídního učitele k dodatečnému ověření pravdivosti zadaných údajů.

TENTO BALÍČEK UČIVA PRO PÁTOU TŘÍDU BUDE KOMPLETNĚ DOPLNĚN DO KONCE ROKU 2020. VAŠI ŽÁCI ZÍSKAJÍ CELÝ OBSAH NYNÍ ZA SNÍŽENOU CENU.

PROJEDNEJTE NABÍDKU S RODIČI NA TŘÍDNÍCH SCHŮZKÁCH. 

Součástí balíčku jsou tyto produkty:

Souhrnné opakování učiva celého ročníku

Souhrnné diktáty a písemné práce k procvičení učiva

Diktáty a pracovní listy - shoda přísudku s podmětem

Balíček obsahuje soubor vysvětlení učiva a diktátů, ve kterých si dítě procvičí pravopis shody přísudku s podmětem.

PROCVIČOVÁNÍ - určování všech deseti slovních druhů

problematika slovních druhů, skloňování

SKLADBA - věty a souvětí - větné členy, skladební dvojice

Balíček obsahuje výklady učiva a videa a pracovními listy, ve kterých si dítě učivo dobře procvičí. Zpětná vazba a kontrola opět součástí videí.

Další materiály, které by vás mohly zajímat:

Multilicence pro TŘÍDNÍ KOLEKTIVY - 2. třída

Multilicence s 30 přístupy na 12 měsíců.
Veškerý obsah učiva celého školního roku v souladu s RVP.

3 480,00 Kč do košíku

Multilicence pro TŘÍDNÍ KOLEKTIVY - 4. TŘÍDA

Multilicence s 30 přístupy na 12 měsíců.
Veškerý obsah učiva celého školního roku v souladu s RVP.

3 480,00 Kč do košíku

Multilicence pro TŘÍDNÍ KOLEKTIVY - 3. třída

Multilicence s 30 přístupy na 12 měsíců.
Veškerý obsah učiva celého školního roku v souladu s RVP.

3 480,00 Kč do košíku